CBL Asset Management

Paziņojums Citadele Aktīvais pensiju plāns un Citadele Universālais pensiju plāns dalībniekiem par valsts fondēto shēmas līdzekļu pārvaldīšanā ietverto mārketinga pakalpojumu deleģēšanu

Publicēts

Ar šo “CBL Asset Management” IPAS paziņo, ka tā nodevusi veikt tās valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā ietverto ieguldījumu plānu mārketinga pakalpojumus AS “Citadele banka”, reģistrācijas numurs: 40103303559, atrašanās vietas adrese: Republikas laukums 2A, Rīga LV-1010, Latvija, licence kredītiestādes darbībai Nr.: 06.01.05.405/280. AS “Citadele banka” ir Latvijas vietējā banka, kas piedāvā banku, finanšu un kapitāla pārvaldības pakalpojumus. Saskaņā ar noslēgto deleģēšanas līgumu AS “Citadele banka” izstrādās un realizēs mārketinga un reklāmas kampaņas, nodrošinās tās telpās mārketinga un reklāmas materiālu izvietošanu, sniegs klientiem informāciju par “CBL Asset Management” IPAS pārvaldītajiem pensiju plāniem u.tml. Par deleģēto pakalpojumu sniegšanu AS “Citadele banka” saņemtā atlīdzība netiks maksāta no Citadele Aktīvais pensiju plāns un Citadele Universālais pensiju plāns līdzekļiem.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes