Banka Citadele

Privatizācijas aģentūra: Bankas Citadele darījums ir noslēguma posmā

Publicēts

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir sagatavojusi savu lēmuma priekšlikumu un iesniegusi to Eiropas Centrālai bankai (ECB), kas tuvākajā laikā pieņems lēmumu par līdzdalības iegūšanu bankā. Ņemot vērā, ka bankai Citadele ir meitasuzņēmumi Lietuvā un Šveicē, tad nepieciešama arī šo valstu regulatoru piekrišana. Patlaban banku uzraudzības iestādes turpina izskatīt dokumentus, informē PA.

PA par bankas Citadele investoru piesaistes procesa virzību ir iesniegusi kārtējo ziņojumu Eiropas Komisijai (EK), kurā sniegts izklāsts par paveikto, kā arī norādīts, ka darījuma pabeigšanas datums ir atkarīgs no banku uzraudzības iestāžu lēmumu pieņemšanas laika, kas notiek neatkarīgi no PA. Līdz ar to EK ir informēta, ka darījums tiks pabeigts pēc sākotnēji noteiktā termiņa tuvākajā laikā. PA sagaida, ka EK ar izpratni attieksies pret darījuma gala termiņa nobīdi.

Saskaņā ar noslēgtā bankas Citadele akciju pārdošanas līguma nosacījumiem pēc bankas 2014. gada darbības rezultātu izvērtējuma nepieciešams auditoru atzinums, vai ir piemērojams cenas korekcijas mehānisms. Patlaban neatkarīgs auditors pabeidz darbu un iesniegs ziņojumu darījuma pusēm.

Paralēli ir noslēdzies bankas investoru, PA, bankas Citadele, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB), Finanšu ministrijas un Valsts kases darbs pie darījuma pabeigšanas dokumentu paketes sagatavošanas.

Kā ziņots, pagājušā gada nogalē valdības apstiprinātā bankas Citadele investora "Ripplewood Advisors LLC" meitaskompānija "RA Citadele Holdings LLC" iesniedza FKTK iesniegumu un dokumentus būtiskas līdzdalības atļaujas saņemšanai. Saskaņā ar 2014. gada 5. novembrī parakstīto bankas Citadele akciju pirkuma līgumu "RA Citadele Holdings LLC" un 12 starptautisku investoru grupa vēlas iegūt visu valsts īpašumā esošo bankas daļu jeb 75% akciju mīnus viena akcija.

Investora izvērtēšanas procesā FKTK balstījās uz pieciem galvenajiem likumā noteiktajiem kritērijiem - brīvā kapitāla pietiekamība, finansiālā stabilitāte, ieguldīšanai paredzēto līdzekļu izcelsmes legalitāte, investora reputācija un biznesa plāns.

ECB lēmuma pieņemšanā tiek iesaistīta, jo pērn novembrī stājās spēkā vienotais uzraudzības mehānisms, kas paredz, ka visi būtiskie lēmumi Eiropas banku uzraudzības nodrošināšanai tiek pieņemti, valsts kompetentajām iestādēm sadarbojoties ar ECB.

Saskaņā ar pērn novembrī noslēgto pirkuma līgumu investors par bankas Citadele akcijām maksās 74 miljonus eiro. Tika gan pieļauts, ka pārdošanas cena var mainīties atkarībā no bankas darbības rādītājiem līdz 2014. gada beigām salīdzinājumā ar plānotajiem rādītājiem. Visi ieguvumi no iespējamās cenas korekcijas tiks ieguldīti bankas kapitālā.

Iepriekš tika ziņots, ka pēc darījuma noslēgšanas "Ripplewood" piederēs 22,4% akciju, bet pārējiem starptautiskajiem investoriem - 52,6% bankas akciju. Savukārt Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka savā īpašumā saglabās 25% bankas kapitāldaļu.

Saskaņā ar neauditētajiem rādītājiem Citadeles grupa 2014. gadu noslēgusi ar 31,1 miljona eiro peļņu, kas ir par 129% vairāk nekā 2013. gadā. 2014. gadā grupas kopējie aktīvi bija 2,85 miljardi eiro. Grupas kredītportfelis bija 1,08 miljardi eiro, bet noguldījumu portfelis - 2,52 miljardi eiro.