CBL Asset Management

Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS padomes sastāvā

Publicēts

„CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka 2015.gada 30.septembrī stājās spēkā AS „Citadele banka” padomes lēmums par izmaiņām Sabiedrība padomē.

Sabiedrības padome ir ievēlēta šādā sastāvā: padomes priekšsēdētājs Juris Jākobsons, padomes priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Ivanovs un padomes locekļi Aldis Paegle un Peter Meier. Juris Jākobsons, Vladimirs Ivanovs un Aldis Paegle jau iepriekš ir strādājuši padomes sastāvā, savukārt Peter Meier ir ievēlēts pirmo reizi.

Peter Meier ir Cīrihes Lietišķo zinātņu universitātes (ZHAW), Vadības un jurisprudences skolas Aktīvu pārvaldīšanas centra vadītājs, F vecākais lektors finansēs un investīciju pārvaldībā. Viņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze aktīvu pārvadīšanas jomā Šveices finanšu institūcijās, un viņš ir vairāku Šveices aktīvu pārvaldīšanas kompāniju un pensiju fondu padomes loceklis.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes