CBL Asset Management

Par IPAS „CBL Asset Management” pārvaldāmo ieguldījumu fondu nosaukumu maiņu un veiktajiem grozījumiem fondu pamatdokumentos

Publicēts

IPAS „CBL Asset Management” (turpmāk – sabiedrība) paziņo, ka 2015. gada 19. februāra valdes sēdē tika apstiprināti grozījumi sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā. Grozījumu spēkā stāšanās datums - 2015. gada 30. marts.

Minētie grozījumi saistīti ar sabiedrības nosaukuma maiņu, attiecīgi mainot arī pārvaldāmo ieguldījumu fondu nosaukumus un veicot citus labojumus, kas saistīti ar visu sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu pamatdokumentu unifikāciju.

Minētie grozījumi tika veikti sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu: "Citadele Eastern Europe Fixed Income Fund", "Citadele Strategic Allocation Funds", "Citadele Global Emerging Markets Bond Fund", "Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund", "Citadele Baltic Sea Equity Fund" un "Citadele Russian Equity Fund" pamatdokumentos.

Pēc grozījumu veikšanas sabiedrības pārvaldībā ieguldījumu fondu nosaukumi ir sekojoši: "CBL Eastern Europe Fixed Income Fund", "CBL Strategic Allocation Funds", "CBL Global Emerging Markets Bond Fund", "CBL Eastern European Select Equity Fund", "CBL Baltic Sea Equity Fund" un "CBL Russian Equity Fund".

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes