CBL Asset Management

Par "CBL Asset Management" IPAS pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu nosaukumu maiņu

Publicēts

Labdien!

Lai uzsvērtu valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu piederību "CBL Asset Management" IPAS no 2015. gada 8. aprīļa ir mainīti uzņēmuma izveidoto ieguldījumu plānu nosaukumi. Ieguldījumu plānu nosaukumi atbilstoši jaunajam uzņēmuma nosaukumam turpmāk būs "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns" un "CBL Universālais ieguldījumu plāns".

Ieguldījumu plānu nosaukuma maiņa neietekmē turpmāko ieguldījumu plānu līdzekļu pārvaldīšanu, jo stratēģija un ieguldījumu politika paliek nemainīgas. Ieguldītājiem nav jāveic nekādas darbības, kā arī nav jāpiesakās ieguldījumu plānam no jauna.

Ieguldījumu plāna nosaukuma maiņa tiek veikta, pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un "CBL Asset Management" IPAS vienošanos. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir saskaņojusi plāna nosaukuma maiņu un reģistrējusi ieguldījumu plānu prospekta grozījumus.

Ar papildu informāciju Jūs varat iepazīties mūsu mājaslapā: www.cblam.lv

Ar cieņu,
Jūsu CBL Asset Management

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes