Citadele Banka

Pagarināts Citadeles subordinēto obligāciju piedāvājuma periods

Publicēts

Pirmās subordinēto obligāciju programmas ietvaros banka Citadele pagarina obligāciju piedāvājuma periodu līdz 30. novembra plkst. 16:00 (pēc Latvijas laika).

Sakarā ar Pamatprospekta papildinājumiem Citadele pagarina obligāciju piedāvājuma periodu līdz 30. novembra plkst. 16:00. Līdz ar to emisijas datums tiek pārcelts uz 2016. gada 6. decembri, Dzēšanas datums tiek pārcelts uz 2026. gada 6. decembri un procentu maksājuma datumi tiek pārcelti uz katra gada 6. decembri un 6. jūniju.

Papildu informācija un pamatprospekta papildinājumi atrodami bankas mājas lapā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes