CBL Asset Management

Informācija ieguldītājiem par „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu “CBL Eastern European Select Equity Fund” un „CBL Russian Equity Fund” iekšzemes apvienošanas pabeigšanu

Publicēts

IPAS „CBL Asset Management” informē, ka ir pabeigta IPAS „CBL Asset Management” ieguldījumu fondu “CBL Eastern European Select Equity Fund”, ISIN LV0000400851 (turpmāk – Pievienojamais fonds) un “CBL Russian Equity Fund”, ISIN LV0000400190 (turpmāk – Iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

2017. gada 10. jūlijā ir beidzis pastāvēt Pievienojamais fonds bez likvidācijas. Līdz ar to Pievienojamā fonda ieguldītāji ir kļuvuši par Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņai pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām bija 0.657702.

Ieguldītāji var brīvi rīkoties ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām kopš 2017. gada 13. jūlija.

Informējam, ka ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Ieguldītāji var iepazīties IPAS „CBL Asset Management” mājas lapā: www.cblam.lv vai arī IPAS „CBL Asset Management” galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā.

Ar cieņu,
Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrība IPAS „CBL Asset Management”

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes