CBL Asset Management

Otro gadu pēc kārtas CBL Asset Management saņem Thomson Reuters Lipper Fund Award

Publicēts

Starptautiskā ieguldījumu fondu pētījumu kompānija Lipper otro gadu pēc kārtas ir atzinusi CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD par labāko fondu 2016. gadā ienesīguma un riska ziņā Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijā trīs un piecu gadu periodos. CBL Asset Management pārvaldītais fonds, kas iegulda Austrumeiropas reģiona valdību un uzņēmumu parāda vērtspapīros, trīs un piecu gadu periodos ir sasniedzis investīciju atdevi attiecīgi 4.2% un 6.0% vidēji gadā.

CBL Asset Management pārvaldītie fondi ir vairākkārtēji Lipper Fund Awards ieguvēji. Kā minēts, CBL Eastern European Bond Fund saņēma šādu pat balvu pagājušajā gadā par trīs un piecu gadu sniegumu. 2012. gadā CBL Eastern European Bond Fund saņēma Lipper apbalvojumu kā labākais savā kategorijā trīs gadu griezumā. Savukārt 2013. gadā ieguldījumu fonds CBL Russian Equity Fund tika atzīts par labāko Krievijas akciju kategorijā trīs gadu periodā.

“Pagājušais gads izvērtās ļoti sekmīgs Austrumeiropas obligāciju tirgiem, lai gan ne bez svārstīguma un izaicinājumiem - gan reģionāla, gan globāla rakstura,” saka Andris Kotāns, viens no Fonda pārvaldniekiem un CBL Asset Management valdes loceklis. “Mūsu piekoptais investīciju process un efektīvais komandas darbs nodrošināja to, ka šos izaicinājumus pārvarējām itin veiksmīgi. Uzkatu, ka tas apliecina, ka nu jau atkārtoti saņemtie Lipper apbalvojumi sakņojas mūsu sistemātiskajā investīciju procesā un gadu laikā uzkrātajās zināšanās par Austrumeiropas tirgiem,” turpina Andris Kotāns.

Thomson Reuters grupas uzņēmums Lipper ir viens no vadošajiem starptautiskajiem ieguldījumu fondu informācijas, pētījumu un reitingu nodrošinātājiem. Lipper fondu balvas kā izcilības zīmi visā pasaulē atzīst gan fondu pārvaldnieki, gan profesionāli fondu investori. Lipper vērtēšanas metodoloģijā īpašs uzsvars tiek likts uz ienesīguma un riska attiecības noturību, tādējādi izceļot fondus, kas apvieno spēcīgu vērtības pieaugumu ar rūpīgu risku pārvaldību. Balvas piešķiršanai tika izvērtēti visi Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijas fondi, kam ir vismaz trīs gadu snieguma vēsture, kas ir reģistrēti pārdošanai vismaz trīs Eiropas valstīs un kas atbilst ES UCITS direktīvai, kura atvērtajiem ieguldījumu fondiem paredz vienotu likumdošanu Eiropas Savienībā.

Par CBL Asset Management

CBL Asset Management IPAS ir AS Citadele banka grupas uzņēmums. CBL Asset Management IPAS nodrošina valsts fondēto pensiju plānu pārvaldīšanu, sabiedrības dibināto fondu pārvaldīšanu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes