CBL Asset Management

Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS padomes sastāvā

Publicēts

Citadeles meitas uzņēmums „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka 2021.. gada 3. augustā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ir reģistrētas izmaiņas Sabiedrības padomes sastāvā.

Sabiedrības padome ir ievēlēta šādā sastāvā: padomes priekšsēdētājs Vaidas Žagūnis, padomes priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Ivanovs un padomes loceklis Magnus Blohmé. Vaidas Žagūnis un Vladimirs Ivanovs jau iepriekš ir strādājuši Sabiedrības padomes sastāvā, savukārt Magnus Blohmé ir ievēlēts pirmo reizi.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes