CBL Asset Management

Jauns ASV akciju ieguldījumu fonds un turpmāk CBL fondu iegāde Citadele klientiem bezmaksas!

Publicēts

Sākot ar 2021. gada 6. janvāri CBL Asset Management, IPAS piedāvā klientiem jaunu ieguldījumu fondu – CBL US Leaders Equity Fund (turpmāk tekstā ULEF vai Fonds), kas paver iespējas ieguldīt līdzekļus vienā no populārākajiem investīciju virzieniem – ASV uzņēmumu akcijās.

Jaunais Fonds pielietos inovatīvu uz algoritmiem balstītu pārvaldes modeli, ko šobrīd jau pielietojam CBL European Leaders Equity Fund pārvaldē. Šī pieeja ļauj mums analizēt lielu kompāniju skaitu un atlasīt akcijas ar lielāko izaugsmes potenciālu, veidojot optimālu, diversificētu portfeli. Fonda pamatuzdevums ir sniegt ieguldītājiem augstāku ilgtermiņa ienesīgumu, ieguldot līdzekļus tieši šobrīd aktuālos virzienos, tos atlasot no plaša akciju klāsta.

2020. gada sākumā CBL Asset Management, IPAS sāka pielietot kvantitatīvo ieguldījumu pārvaldīšanas stratēģiju ieguldījumu fondā CBL European Leaders Equity Fund. CBL European Leaders Equity Fund (ELEF) ir uzrādījis izcilus rezultātus savā pirmajā darbības gadā. Neskatoties uz samērā sarežģītu gadu finanšu tirgiem, ELEF 2020. gadā ir sniedzis ieguldītājiem 15.1% ienesīgumu (uz 31.12.2020), apsteidzot Eiropas plašo akciju indeksu Stoxx Europe 600 par gandrīz 17%.

Šie rezultāti apliecina mūsu pārvaldes pieejas efektivitāti un mēs vēlamies izmantot šo veiksmīgo pieredzi, lai piedāvātu klientiem jaunas ieguldījumu iespējas arī ASV dolāros. Vienlaicīgi tiks nodrošināta iespēja ieguldīt līdzekļus arī Fonda eiro hedžētā ieguldījumu apliecību klasē, tādējādi ļaujot ieguldīt eiro līdzekļus Amerikas akcijās, minimizējot valūtas risku.

Tāpat ar prieku paziņojam, ka sākot ar šī gada 1. janvāra Citadele klienti var veikt darījumus un turēt CBL ieguldījumu fondu daļas par vērtību virs 100 EUR bez maksas!

Papildus informāciju par jauno Fondu var saņemt mūsu mājas lapā vai pie CBL Asset Management, IPAS speciālistiem.

Vairāk informācijas par fondu
Kā kļūt par fonda ieguldītāju

 

Materiālā iekļautā informācija uzskatāma par mārketinga paziņojumu “Finanšu instrumentu tirgus likuma” izpratnē un tā nav sagatavota, pamatojoties uz tādu normatīvo aktu prasībām, kas veicina ieguldījumu pētījumu neatkarību. Detalizētā informācija par “CBL US Leaders Equity Fund”, t.sk. tā prospekts un ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija latviešu valodā, atrodama saitēs https://cblam.lv/lv/funds/us-equity-eur/ un https://cblam.lv/lv/funds/us-equity/. Fonda neto aktīvu vērtībai piemīt augsts svārstīguma līmenis, t.sk. līdzšinējais fonda ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Ieguldījumu fondā vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un sakontēji investēto līdzekļu saglabāšana un peļņa netiek garantēta. Norādītais vēsturiskais ienesīgums negarantē atbilstošu fonda darbību nākotnē. Fonda pārvaldošā sabiedrība: “CBL Asset Management” IPAS, juridiskā adrese un izpildinstitūcijas atrašanās vieta: Republikas laukums 2A, LV-1010, Rīga, Latvija. Fonda turētājbanka: AS “Citadele banka”, juridiskā adrese un atrašanās vieta: Republikas laukums 2A, LV-1010, Rīga, Latvija.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes