CBL Asset Management

Paziņojums par grozījumiem Darījumu izpildes politikā

Publicēts

Ar šo informējam, ka esam veikuši grozījumus “CBL Asset Management” IPAS “Darījumu izpildes politikā”. Tas nepieciešams saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES (MiFID II) un Regulas (ES) 2017/565 prasībām attiecībā uz darījumu labākā rezultāta nodrošināšanu un sniegtā ieguldījumu pakalpojuma kvalitātes uzraudzīšanu.

Ar jauno dokumenta versiju aicinām iepazīties tīmekļa vietnē:
www.cblam.lv/lv/portfolio/protection

Gadījumā, ja nepiekrītat grozījumiem, Jūs varat par to rakstveidā (t.sk. ievietojot atbilstošu rīkojumu internetbankā) informēt CBL Asset Management septiņu darba dienu laikā kopš šī paziņojuma publicēšanas. Šādā gadījumā, ievērojot likuma prasības, Jums sniegtais investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojums mums būs jāpārtrauc.

Ja iepriekš minētajā termiņā nebūsim saņēmuši no Jums iebildumus, tad tiks uzskatīts, ka politikas grozījumiem esat piekritis.

Ar cieņu,
Jūsu CBL Asset Management

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes