Banka Citadele

No jauna izsniegtais Citadeles finansējums 2021. gadā pārsniedz 1 miljardu 

Publicēts

  • Baltijas klientiem jaunos aizdevumos 2021. gadā izsniegti 1.1 miljards eiro, un klientu depozīti sasniedza 3,8 miljardus eiro 
  • Aktīvo klientu skaits 2021. gada 31. decembrī sasniedza visu laiku augstāko rādītāju - 361 tūkstošus, 11 % pieaugums gada laikā 
  • Citadele ir noslēgusi līgumu ar Trusted Novus Bank Limited par tai piederošās meitas sabiedrības Šveicē Kaleido Privatbank AG pārdošanu 

„Ģeopolitiskā situācija ir dramatiski mainījusies kopš 2021. gada beigām, un šodien esam domās ar Ukrainas iedzīvotājiem. Baltijas valstīs mēs solidarizējamies ar Ukrainu un rūpīgi sekojam līdzi notikumu attīstībai, rīkojoties pēc mūsu labākajām iespējām un rūpētos par darbiniekiem un klientiem. Mūsu 2021. gada rezultāti ir svarīgi, un mēs esam lepni, ka daudzos rādītājos esam varējušu sasniegt labus rezultātus, taču, ņemot vērā aktuālos notikumus, esam pieticīgi," saka Johans Akerbloms (Johan Åkerblom), Citadeles vadītājs.

2021. gadā Citadele turpināja nodrošināt vislabāko klientu apkalpošanu, ko apliecina  starptautiskā klientu apkalpošanas novērtēšanas uzņēmuma DIVE ikgadējā slepeno pircēju aptauja - Citadele septīto reizi tika pasludināta par banku ar vislabāko klientu apkalpošanu Latvijā un ir starp trīs labākajām Lietuvā un Igaunijā.

Klientu skaits 2021. gada 31. decembrī sasniedza visu laiku augstāko rādītāju - 361 tūkstošus, 11 % pieaugums gada laikā. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza 207 tūkstoti, kas ir par 41 % vairāk kā gadu iepriekš.   

Jaunos aizdevumos izsniegts 1.1 miljards eiro, un depozītu apjoms sasniedza 3.8 miljardus eiro

2021. gadā Baltijas privātpersonu, MVU, korporatīvā un līzinga segmenta klientiem jaunos aizdevumos tika izsniegta rekorda augsta summa – 1.1 miljards eiro, 2.3  reizes vairāk kā 2020. gadā. 2021. gada 4. ceturksnī tika izsniegts 293 miljons eiro, 9 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.

Kopējais kredītportfelis uz 2021. gada 31. decembri bija 2,702 miljoni eiro, kopš 2020. gada beigām palielinoties par 1,160 miljoniem eiro (75 %), ko galvenokārt ietekmēja SIA UniCredit Leasing portfeļa iegāde gada sākumā. Portfeļa kvalitāte turpināja uzlaboties, un slikto kredītu rādītājs uz 2021. gada 31. decembri bija 3.3 %, salīdzinot ar 3.5 % 2020. gada beigās.

Klientu depozīti 2021. gada 31. decembrī sasniedza 3,814 miljonus eiro, 4 % pieaugums salīdzinājumā ar 2020. gada beigām. Baltijas iekšzemes klientu noguldījumi palielinājās par 363 miljoniem eiro (+11 %). Kredītu-noguldījumu attiecība uz 2021. gada 31. decembri bija 71 %, salīdzinot ar 42 % uz 2020. gada beigām.

Citadele piesaista līdzekļus starptautiskā un vietējā finanšu tirgos   

2021. gada novembrī Citadele veica 200 miljonu eiro nenodrošināto (Senior Unsecured) obligāciju emisiju. Moody’s obligācijām ir piešķīris reitingu Baa3. Emisijas mērķis ir nodrošināt atbilstību Minimālā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasībām (MREL). Decembrī Ceturtās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas ietvaros tika emitēti 40 miljonu eiro subordinēto obligāciju. Obligāciju dzēšanas termiņš ir desmit gadi, ar iespēju tās dzēst pirms termiņa pēc pieciem gadiem. Obligācijas ir emitētas ar fiksētu procentu likmi 5 % gadā un tiek kotētas Baltijas Nasdaq Rīga Baltijas obligāciju sarakstā.  Šie darījumi apliecinājums mūsu darbības kvalitātei, kas dod iespēju  piesaistīt līdzekļus gan Baltijas tirgū, gan ārpus tā.

Citadele ir vienojusies par tās Šveices meitas sabiedrības pārdošanu

Šī gada sākumā Citadele ir noslēgusi līgumu ar Trusted Novus Bank Limited par tai piederošās meitas sabiedrības Šveicē Kaleido Privatbank AG pārdošanu. Trusted Novus Bank Limited iegādāsies 100 % Kaleido Privatbank AG akciju. Darījumu plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām, pēc regulatoru atļauju saņemšanas. Kaleido pārdošana ir nākamais solis ceļā uz Citadeles pamatdarbības nostiprināšanu Baltijā, lai atbalstītu vietējo ekonomiku.

Spēcīgi finanšu rezultāti

Spēcīgi finanšu rādītāji ar neto peļņu 55.0 miljoni eiro 2021. gadā un kapitāla atdevi 14.9 %. Neto peļņa 4. ceturksnī bija 10.3 miljoni eiro, un kapitāla atdeve sasniedza 10.5 %. 

Citadele turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2021. gada 31. decembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu) bija 18.9 % un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 207 %. 

Par Citadeles grupu

Citadeles misija ir modernizēt banku nozari un sniegt klientiem un biznesam visā Baltijā vairāk iespēju.

Citadeles banka ir otrā lielākā banka Latvijā pēc aktīviem. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 2020. gadā viens no vadošajiem klientu servisa novērtēšanas un uzlabošanas uzņēmumiem Centrālajā un Austrumu Eiropā – “Dive GROUP” – jau sesto reizi atzina Citadeli par banku ar labāko klientu apkalpošanas servisu Latvijā un otro labāko Lietuvā.

Papildu informācija: 

Kristīne Mennika;
Korporatīvās komunikācijas vadītāja
AS “Citadele banka”
Tālr. 26528533
E-pasts: Kristine.Mennika@citadele.lv
www.citadele.lv 

Ilona Frīdmane
Investoru attiecību vadītāja
Tālrunis: +371 29483327
IR@citadele.lv

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes