Citadele Bank

Citadele panga 2021. aastal väljastatud uute finantseeringu maht ületas 1 miljardi euro piiri

Avaldatud

  • 2021. aastal väljastati Baltikumi klientidele uusi laene 1,1 miljardit eurot, klientide hoiused ulatusid 3,8 miljardi euroni
  • Aktiivsete klientide arv saavutas 31. detsembri 2021 seisuga rekordtaseme 361 000, mis on aastaga 11% rohkem
  • Citadele sõlmis lepingu Trusted Novus Bank Limitediga Šveitsi tütarettevõtte Kaleido Privatbank AG müügiks.

„Tänane geopoliitiline olukord on pärast 2021. aasta lõppu dramaatiliselt muutunud ja täna on meie mõtted Ukraina kodanikega. Balti riigid on Ukrainaga solidaarsed ning jälgime tähelepanelikult olukorra arengut, tegutseme heas usus ning hoolitseme oma töötajate ja klientide eest. 2021. aastal saavutatud tulemused on väga olulised ja oleme uhked, et suutsime mitmes näitajas häid tulemusi näidata, kuid praegust olukorda arvestades oleme selle suhtes tagasihoidlikud,“ ütles  Citadele juht Johan Åkerblom.

Citadele tunnistati taas 2021. aastal Baltikumi parima klienditeenindusega pank, mida kinnitab rahvusvahelise uuringufirma Dive iga-aastane valdkonnauuring. Citadele kuulutati selles seitsmendat korda parima klienditeenindusega pangaks Lätis, olles samal ajal kolme parema hulgas Leedus ja Eestis.

Klientide hulk kerkis 31. detsembriks 2021 kõigi aegade kõrgeima tasemeni ehk 361 tuhandeni, mis on 11-protsendiline kasv aasta jooksul. Mobiiliäpi aktiivsete kasutajate hulk aga jõudis 207 tuhandeni, mis on 41% rohkem kui aasta varem.

Uute laenudena väljastati 1,1 miljardit eurot, hoiuste maht küündis 3,8 miljardi euroni

2021. aastal väljastati Baltikumi eraisikutest, VKE, korporatiiv- ja liisingusegmendi klientidele uute laenudena rekordsumma – 1,1 miljardit eurot ehk 2,3 korda rohkem kui 2020. aastal. 2021. aasta 4. kvartalis väljastati 293 miljonit eurot, mis tähendab 9-protsendilist kasvu võrreldes eelnenud kvartaliga.

2021. aasta 31. detsembri seisuga oli laenuportfell kokku 2,702 miljonit eurot, olles 2020. aasta lõpust kasvanud 1,160 miljoni euro võrra (75%), mida peamiselt mõjutas SIA UniCredit Leasing portfelli omandamine aasta alguses. Portfelli kvaliteet jätkas tõusuteel ja halbade laenude näitaja oli 31. detsembril 2021. aastal 3,3% võrreldes 3,5 protsendiga 2020. aasta lõpus.

Klientide hoiused küündisid 31. detsembriks 2021. aastal 3,814 miljoni euroni, mis on 4-protsendiline kasv võrreldes 2020. aasta lõpuga. Baltikumi kodumaiste klientide hoiused kasvasid 363 miljoni euro võrra (+11%). Laenude ja hoiuste suhe oli 2021. aasta 31. detsembri seisuga 71%, võrreldes 42 protsendiga 2020. aasta lõpus.

Citadele kaasab vahendeid rahvusvahelistel ja kohalikel finantsturgudel

2021. aasta novembris emiteeris Citadele 200 miljoni euro väärtuses tagatiseta (Senior Unsecured) võlakirju. Moody's on võlakirjadele andnud reitingu Baa3. Emissiooni eesmärk on täita omavahendite ja kõlblike kohustuste (MREL) miinimumnõudeid. Detsembris emiteeriti neljanda tagamata allutatud võlakirjaprogrammi raames 40 miljoni euro ulatuses allutatud võlakirju. Võlakirjade lunastamise tähtaeg on kümme aastat, võimalusega lunastada need enne tähtaega viie aasta pärast. Võlakirjad on emiteeritud fikseeritud intressimääraga 5% aastas ja noteeritud Balti Nasdaq Riia Balti võlakirjade nimekirjas. Need tehingud annavad tunnistust meie tegevuse kvaliteedist, mis võimaldab meil kaasata vahendeid nii Balti turul kui väljaspool seda.

Citadele müüb oma Šveitsi tütarettevõtte

Käesoleva aasta alguses sõlmis Citadele oma Šveitsi tütarettevõtte Kaleido Privatbank AG müügi kohta lepingu pangaga Trusted Novus Bank Limited. Trusted Novus Bank Limited omandab 100% Kaleido Privatbank AG aktsiatest. Tehing kavatsetakse lõpule viia 2022. aasta lõpuks, pärast reguleerivate asutuste heakskiitu. Kaleido müük on järgmine samm Citadele põhitegevuse tugevdamisel Baltikumis, et toetada kohalikku majandust.

Tugevad finantstulemused

Tugevad finantsnäitajad puhaskasumiga 55,0 miljonit eurot 2021. aastal ja kapitali tasuvusega 14,9%. Neljanda kvartali puhaskasum oli 10,3 miljonit eurot ja kapitali tasuvus ulatus 10,5 protsendini.

Citadele jätkab tegevust piisavate kapitali- ja likviidsusnäitajatega. 2021. aasta 31. detsembri seisuga oli kapitali adekvaatsuse määr (CAR, sh perioodi tulemus) 18,9% ja likviidsuskattekordaja (LCR) 207%.

 

Citadele pangast

Citadele eesmärk on tuua innovatsiooni Baltimaade pangandussektorisse ning pakkuda inimestele ja ettevõtetele rohkem võimalusi pangateenuste kasutamiseks.

Igapäevapanganduse teenuste kõrval pakub Citadele finantstehnoloogial põhinevaid teenuseid, sealhulgas moodsat mobiiliäppi ning viipe- ja välkmakseid. Citadele võttis Baltimaades esimesena kasutusele nimemakse, konto avamise e-tuvastuse teel ning viipemakseid toetavad sõrmused.

Citadele Group on Läti finantskontsern, mille peakontor asub Riias. Grupi tütarettevõtted ja filiaalid tegutsevad Lätis, Leedus ja Eestis.

Uudised

Uudised