CBL Atklātais pensiju fonds

Par izmaiņām pensiju 3. plāna noteikumos no 25. jūlija

Publicēts

Pārskatot un attīstot mūsu pakalpojumu klāstu, pilnveidojam arī saistītos noteikumus. Tādēļ vēršam uzmanību, ka esam veikuši izmaiņas pensiju plānu “CBL Sabalansētais”, “CBL Aktīvais” un “CBL Aktīvais USD” noteikumos, saskaņojot to ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Būtiskākās izmaiņas:

  • uzlabots serviss, lai saziņai varētu izmantot arī Citadeles internetbanku;
  • precizēta dalībnieku rīcība, ja darba devējs, kas veic iemaksas pensiju plānā darbinieka labā, būs atzīts par maksātnespējīgu un būs uzsākta bankrota procedūra;
  • rūpējoties par klienta uzkrājumu, arī miruša pensiju plāna dalībnieka papildpensijas kapitāla ieguldīšanu turpināsim līdz papildpensijas kapitāla pilnīgai izmaksai;
  • klientu ērtībai un drošībai, iemaksas pensiju plānā varēs veikt tikai ar pārskaitījumu no Citadeles konta vai ar citu finanšu pakalpojumu sniedzēju starpniecību.

Jaunie noteikumi stājas spēkā no 2022. gada 25. jūlija. Ar noteikumu pilno tekstu aicinām iepazīties: www.citadele.lv/lv/private/3rd-pension/plans/

Atgādinām: lai parūpētos par vienmērīgu iemaksu pensiju 3. līmeņa plāna uzkrājumā, visērtāk ir noformēt regulāro maksājumu internetbankā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes