Banka Citadele

Kā jaunās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju ietekmēs uzņēmēju ikdienu

Publicēts

  • Eiropas Savienības (ES) sankcijas ir saistošas ES pilsoņiem un ES dibinātām juridiskajām personām arī trešajās valstīs.
  • Citadele iesaka – ja tieši vai netieši sadarbojieties ar Krievijas vai Baltkrievijas uzņēmumiem, detalizēti iepazīstaties ar saistošo ES sankciju regulu tekstu un regulās minēto sankcionēto preču uzskaitījumu. Bankas noteikti neatteiks padomu, ja pēc iepazīšanās ar sankciju tekstu, uzņēmējiem joprojām būs šaubas par to piemērošanas aspektiem konkrēta uzņēmuma darbībā.
  • ES ierobežo koksnes un koksnes izstrādājumu, cementa izstrādājumu, naftas, gāzes, ogļu, bitumena, minerālmēslu, mehānisko ierīču, gumijas pneimatisko riepu, dzelzs un tērauda izstrādājumu un citu produktu importu no Baltkrievijas.
  • Būtiski ierobežojumi attiecas arī IT tehnoloģiju piegādi Krievijai.

Reaģējot uz Krievijas un Baltkrievijas veikto karadarbību pret Ukrainu, šī gada 22. februārī pret šīm agresora valstīm ir stājušās spēkā plašas sankcijas, tostarp, arī Eiropas Savienības un ASV sankcijas, kas ir tieši saistošas Citadelei un visām citām bankām Latvijā.

Apzinoties, ka sankcijas ir nepieciešamas, lai atjaunotu starptautisko mieru, drošību un apturētu Krievijas karu pret Ukrainu, šīs sankcijas tiešā un netiešā veidā ietekmē un ietekmēs Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumus, kas sadarbojas ar partneriem Baltkrievijā un Krievijā vai veic šajās valstīs komercdarbību.

Uzņēmējiem ir būtiski apzināties, ka Eiropas Savienības (ES) sankcijas ir saistošas ES pilsoņiem un ES dibinātām juridiskajām personām arī trešajās valstīs. Tāpēc uzņēmējiem un citām personām var iestāties kriminālatbildība par ES sankciju neievērošanu ne tikai Krievijas un Baltkrievijas teritorijā, bet arī Eiropas Savienībā. Tas attiecas arī uz ES pilsoņiem piederošiem uzņēmumiem un ES dibinātu uzņēmumu meitas uzņēmumiem trešajās valstīs.

Kā galvenās uzņēmējdarbību ietekmējošās sankcijas minamas Eiropas Savienības 25. februārī noteiktās sankcijas pret Krieviju (regula Nr. 2022/328) un 2. martā noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju (regula Nr. 2022/355). Plašāka informācija par tām pieejama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā, kā arī Eiropas Komisijas mājaslapā (Krievija, Baltkrievija). Tāpat visiem jāņem vērā arī noteiktās sankcijas pret konkrētām ar Krieviju un Baltkrieviju saistītām personām, t.sk., vairākiem Krievijas oligarhiem un uzņēmumiem. 

“Jāuzsver, ka vairs nav iespējama sadarbība ar juridiskām un fiziskām personām, pret kurām noteiktais sankciju tvērums paredz finanšu līdzekļu iesaldēšanu, kā arī šo personu īpašumā vai kontrolē esošiem uzņēmumiem. Līdz ar to, vēl jo vairāk nekā ierasti ir nepieciešams pārzināt savus sadarbības partnerus,” uzsver Uldis Upenieks, bankas Citadele valdes loceklis atbilstības jautājumos.

Nepieciešams pārbaudīt savus sadarbības partnerus

Ņemot vērā šobrīd pastāvošos plašos ierobežojumus, kā arī pieņemto sankciju ietekmi uz starptautisko norēķinu sistēmu, Citadele iesaka - ja pastāv šaubas par sadarbības partnera iespējamo atrašanos sankciju sarakstos vai iespēju veikt konkrēto maksājumu, klientam būtu jāsazinās ar banku pirms maksājuma veikšanas. Ievērojot noteiktos ierobežojumus un sankcijas, Citadele šobrīd nevar garantēt visu maksājumu izpildi sadarbības partneriem Krievijā un Baltkrievijā.

Turklāt banka aicina ņemt vērā arī Krievijas un Baltkrievijas valstu noteiktos nacionālos ierobežojumus, kas var ietekmēt ES uzņēmumu un to sadarbības partneru darbību šajās valstīs.

Attīstoties karadarbībai, sankciju tvērums attiecībā uz preču un pakalpojumu kategorijām, kā arī sankcionētajām personām pastāvīgi papildinās. Šos papildinājumus veic gan Eiropas savienība, gan ASV un citas valstis. Tāpēc aicinām bankas klientus aktīvi sekot līdzi sankciju režīmu izmaiņām un attiecīgi rīkoties. Citadele noteikti turpinās informēt savus klientus par šādām izmaiņām, taču, ņemot vērā ātrumu, kādā mainās sankciju regulējums, tas var stāties spēkā arī ātrāk, nekā banka to var paziņot saviem klientiem.

Sankcijas, kas attiecas uz sadarbību ar Baltkrieviju

Sadarbojoties ar uzņēmumiem Baltkrievijā jāņem vērā, ka ES ir paplašinājusi esošos un noteikusi jaunus un ļoti plašus ierobežojumus, kas saistīti ar koksnes un koksnes izstrādājumu, cementa izstrādājumu, naftas, gāzes, ogļu, bitumena, minerālmēslu, mehānisko ierīču, gumijas pneimatisko riepu, dzelzs un tērauda izstrādājumu un citu produktu importu ES.

Šie ierobežojumi paredz iespēju līdz šī gada 4. jūnijam pabeigt tos darījumus, kas uzsākti pirms 2022. gada 2. marta. Līdz ar to pirms 2. marta noslēgto līgumu izpilde ir iespējama, taču nav atļauta šo līgumu pagarināšana vai būtisko sastāvdaļu grozīšana.

Turklāt aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā tādas preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Baltkrievijas militāro un tehnoloģisko spēju palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību (preču un tehnoloģiju saraksts 13.-76. lpp.). Šajā ļoti izvērstajā sarakstā minētas arī daudzas ar IT nozari saistītas preces un komponentes.

Sankcijas, kas attiecas uz sadarbību ar Krieviju

Sadarbojoties ar personām Krievijā jāņem vērā, ka ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā tādas preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Krievijas militāro un tehnoloģisko jaudu palielināšanu vai aizsardzības un drošības sektora attīstību (preču un tehnoloģiju saraksts 57.-120. lpp.). Tostarp arī noteikti plaši ierobežojumi darījumiem ar Krieviju saistītiem vērtspapīriem un citām ar finanšu un kapitāla tirgu saistītām operācijām.

Tāpat arī ir noteikti jauni ierobežojumi Krievijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī Krievijā dibinātiem uzņēmumiem, liedzot ES bankām pieņemt jaunus noguldījumus,  ja noguldījumu kopējā vērtība kontā kredītiestādē pārsniedz vai pārsniegs 100 000 eiro.

Šie ierobežojumi netiek attiecināti uz ES dalībvalstu pilsoņiem, nepilsoņiem un personām, kurām ir uzturēšanās atļauja kādā ES dalībvalstī, kā arī maksājumiem, kas ir vajadzīgi neaizliegtai preču un pakalpojumu pārrobežu tirdzniecībai starp Savienību un Krieviju.

Iepazīsties ar Citadeles sagatavotajiem padomiem un ieteikumiem, kas uzņēmējiem jāņem vērā sadarbojoties ar Krievijas un Baltkrievijas uzņēmumiem, kā arī informāciju saistībā ar vairāku Krievijas banku atslēgšanu no starptautiskās SWIFT norēķinu sistēmas.

Par banku Citadele

Citadeles misija ir modernizēt banku nozari un sniegt klientiem un biznesam visā Baltijā vairāk iespēju.

Līdztekus klasiskajiem bankas pakalpojumiem Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu: sākot ar mūsdienīgu lietotni, bezkontakta norēķiniem un zibmaksājumiem, un turpinot, kā pirmie Baltijā, piedāvājot atvērt kontu ar selfiju, maksāt ar gredzenu un uz mobilā tālruņa numuriem.

Citadele ir otrā lielākā banka Latvijā pēc aktīviem. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes