Citadele panga filiaal Eestis

Info hoiuste intressimäärade muutuste kohta

Avaldatud

Teavitame, et Citadele panga hoiuste intressid EUR, GBP ja AUD valuutas muutuvad 19. märtsil 2018.

Lisateavet uute intressimäärade kohta saate veebilehel, või helistades klienditeeninduse telefonil 77 00 000. Samuti saate infot oma kliendihaldurilt või Citadele esinduse klienditeeninduses Narva mnt 63/1, Tallinn.

Uus hoiuseintressid laienevad kehtivatele kogumiskontodele, aga ka uutele kogumis- ja tähtajalistele hoiustele, mis avatakse või pikendatakse alates käesoleva aasta 19. märtsil.

Enne nimetatud kuupäeva kehtivatel tähtajalistel hoiustel kehtib lepingus kindlaksmääratud intressimäär hoiuste tähtaja lõpuni.

Teavitame ka, et kui avate tähtajalise hoiuse Citadele internetipangas, saate hoiusele 0,1% kõrgema aastaintressi võrreldes pangakontoris avatava hoiusega, hoolimata valitud valuutast ning hoiuse perioodist.

Kui Teil ei ole avatud Citadele internetipanga kasutamise teenus, siis seda saate teha pangakontoris.

Uudised

Uudised