Citadele Bank

Muudatused LIBORi baasmääraga laenulepingutes

Avaldatud

Panga laenulepingutesse on lisatud laenu kasutamise intressimäär, mis koosneb kahest osast: baasmäärast, mis on muutlik, ja lisamäärast, mis on püsiv. Baasmäär on lühiajaline intressimäära indeks – standardmäär, mida kasutatakse rahvusvahelisel finantsturul (kõige levinumad on LIBOR või EURIBOR). Lisamäär on aga panga määratud ja seda kohandatakse igale kliendile eraldi.

01.01.2018 jõustus Euroopa Liidu määrus, millega kehtestati finantsinstrumentide ja -lepingute korral kasutatavate indeksite standardid. Määrusega määrati kindlaks nõuded, millele standardmäär peab vastama, et seda saaks laenutehingutes kasutada.

Pidades silmas asjaolu, et 1. jaanuarist 2022 ei säilitata/avaldata LIBORit enam eurodes, Šveitsi frankides, Suurbritannia naelsterlingites ega Jaapani jeenides, teeb pank kooskõlas ELi määrusega muudatused kõikides laenulepingutes, mille baasmääras kasutatakse LIBORi (Londoni pankadevahelise intressimäära) 3, 6 või 12 kuu määra.

Kui teie laenu valuuta on euro, asendatakse LIBORi määr 31. detsembril 2021 automaatselt EURIBORi määraga (Euro üleeuroopalise pankadevahelise intressimääraga).

Teistes valuutades laenude (CHF, GBP, JPY) korral pakutakse aga eurodesse ümberarvestamist ja samalaadset EURIBORi määra ning lepingu muutmise ja valuuta ümberarvestamise eest ei küsita teenustasu.

Kuna alates 01.07.2023 ei pakuta/avaldata LIBORi 3, 6 või 12 kuu standardmäära enam USA dollarites, soovitame klientidel aegsasti oma laenu USA dollaritest eurodesse ümberarvestamise peale mõelda. Kui me ei ole tähtajaks valuuta ümberarvestamises kokku leppinud, asendab pank LIBORi alternatiivse indeksiga.

Muudatustest mõjutatud kliente teavitab pank kirjadega.

Täname mõistva suhtumise eest.