Banka Citadele

Izmaiņas kreditēšanas līgumos ar bāzes likmi LIBOR

Publicēts

Bankas kreditēšanas līgumos ir noteikta procentu likme par kredīta lietošanu, kas sastāv no divām daļām – Bāzes likmes jeb mainīgās daļas un Pievienotās likmes jeb nemainīgās daļas. Bāzes likme ir īstermiņa procentu likmes indekss jeb starptautiskajā finanšu tirgū izplatīta etalonlikme (vairākumā gadījumu LIBOR vai EURIBOR), savukārt Pievienotā likme ir Bankas noteikta procentu likme, kas tiek noteikta katram klientam individuāli.

Eiropas Savienības regulā, kas stājās spēkā 01.01.2018., tika noteiktas prasības etalonlikmēm jeb indeksiem, kurus izmanto finanšu instrumentos un finanšu līgumos. Regula nosaka prasības, kādām jāatbilst etalonlikmei, lai to varētu piemērot kreditēšanas darījumiem.

Ņemot vērā, ka LIBOR no 2022.gada 01.janvāra EUR, CHF, GBP, JPY valūtām vairs netiks uzturēta/publicēta, Banka, atbilstoši Eiropas Savienības regulas prasībām, līdz 2021. gada beigām veiks izmaiņas visos kreditēšanas darījumos, kuros Bāzes likme ir 3, 6, vai 12 mēnešu LIBOR likme (Londonas starpbanku tirgus likme).   

Ja kredīta valūta ir EUR, LIBOR tiks automātiski aizvietots ar EURIBOR likmi (Euro Interbank Offered Rate) 2021.gada 31.decembrī.

Savukārt kreditēšanas darījumiem citās valūtās (CHF, GBP, JPY), Banka piedāvās kredīta valūtas konvertāciju uz EUR valūtu un līdzvērtīga termiņa EURIBOR likmi, nepiemērojot komisijas maksu par līguma grozījumu noformēšanu un valūtas konvertāciju.

Ņemot vērā, ka ar 01.07.2023. netiks vairs uzturēta/ publicēta 3, 6 un 12 mēnešu LIBOR etalonlikme USD valūtai, tad aicinām klientus laicīgi apsvērt iespēju konvertēt kredīta valūtu USD uz EUR. Gadījumā, ja līdz minētajam termiņam par valūtas konvertāciju nebūsim vienojušies, Banka LIBOR aizstās ar citu alternatīvu indeksu.

Banka sazināsies / informēs klientus uz kuriem šīs izmaiņās attiecas individuāli, lai vienotos par labāko turpmāko risinājumu.

Ļoti ceram uz klientu sapratni un iespēju vienoties par situācijai piemērotāko risinājumu.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes