Citadele Bank

Muudatused AS Citadele banka nõukogus

Avaldatud

AS Citadele banka nõukogu liige Klāvs Vasks on tagasi astunud ja lahkub Citadele nõukogu ning vastavate nõukogu komiteede koosseisust.  

Johan Åkerblom, juhatuse esimees: „Oleme Klāvs Vasksile tänulikud tema Citadelesse tehtud pikaajalise investeeringu eest. Klāvs on olnud pangas alates selle loomisest ja on toetanud Citadele edukat ümberkujundamist kaasaegseks pangandusplatvormiks. Soovime talle edu tema elu järgmises peatükis.“ 

Klāvs Vasks: „Citadele nõukogus veedetud aeg on olnud oluline etapp minu karjääris. See on olnud väljakutsete rohke ametialase arengu periood, mis on nüüdseks lõppenud. Alates panga asutamisest 13 aastat tagasi olen olnud koos panga meeskonnaga seotud kõigi panga arengu olulisemate etappidega ja võin nüüd rõõmuga öelda, et Citadele roll Läti ja Baltimaade finantssüsteemis on tugevnenud. Nii klientide arv kui ka ettevõtete ja majapidamiste rahastamise maht on oluliselt kasvanud, ei saa unustada seda, et pank on välja töötanud olulised finantstehnoloogilised lahendused.“ 

Stephen Young, kes on praegu auditi- ja juhtimiskomitee liige (aktsionäride tasandil), on nimetatud AS Citadele banka nõukogu liikmeks, tingimusel et ta saab vastavad heakskiidud. Stephen võtab eeldatavasti üle ka auditi- ja juhtimiskomitee esimehe koha, mida varem täitis Klāvs Vasks. 

„Stepheni kaasamine nõukogu koosseisu on väga loomulik järgmine samm, sest me oleme Stepheniga juba teinud koostööd auditi- ja juhtimiskomitee liikmena. Stephen annab suure panuse, arvestades tema tausta auditi valdkonnas ja tema kogemust Baltimaades töötamisel,“ ütles Johan Åkerblom

Stephen Young: „On privileeg olla nimetatud Citadele panga nõukogu liikme kandidaadiks ning jätkata koostööd nõukogu ja panga juhtkonnaga. Olles kuni 2015. aastani mitmeid aastaid töötanud Balti riikide finantsasutustega auditi ja nõustamise valdkonnas, ootan huviga võimalust jätkata tööd Citadele juhtimissüsteemis.“ 

Nõukogu ümbervalimine toimub AS Citadele banka korralisel aktsionäride üldkoosolekul.

Uudised

Uudised