Informācija par interešu konfliktu novēršanu

CBL Atklātais pensiju fonds ir Citadeles grupas uzņēmums. Citadeles grupas uzņēmumi sniedz plašu finanšu pakalpojumu klāstu, līdz ar to var rasties apstākļi, kuros klienta intereses var nonākt pretrunā ar cita klienta vai ar mūsu pašu interesēm.  Mēs ievērojam Citadeles grupas iekšējās politikas un procedūras, lai gadījumā, ja biznesa procesa laikā rodas šādi apstākļi, tie ir atbilstoši pārvaldīti.

Mēs apzināti nenostādīsim Jūs situācijā, kad Citadeles grupas intereses vai pienākums pret citu sadarbības partneri traucē mums pildīt pienākumu pret Jums.

Interešu konflikta identificēšana

Mēs esam identificējuši apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktus pakalpojumu sniegšanas gaitā, un veicam pasākumus to novēršanai un mazināšanai.

Mēs Jūs informēsim par jebkuru situāciju, kurā uzskatīsim, ka ir nepieciešams izmantot papildu risku mazinošus pasākumus.

Pasākumi interešu konflikta novēršanai un pārvaldīšanai

Citadeles grupas uzņēmumi nodrošina, ka struktūrvienības, starp kurām rodas vai var rasties interešu konflikts, ir savstarpēji neatkarīgas un funkcionāli nodalītas viena no otras.

Darbinieki, kuri veic uzraudzību pār citu darbinieku vai struktūrvienību darbu, netiek iesaistīti to pakalpojumu sniegšanā, kurus tie uzrauga.

Efektivitātes uzraudzība

Mēs veicam ierakstu reģistrāciju par iespējamiem interešu konfliktiem, to rašanās iemesliem un ieviestajiem interešu konfliktu mazināšanas pasākumiem, lai nodrošinātu, ka to pārvaldība joprojām ir efektīva un atbilstoša.

Vairāk informācijas par Interešu konflikta novēršanas politiku ieguldījumu pakalpojumu jomā pieejama šeit.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums internetbankā, rakstot uz e-pastu info@citadele.lv vai zvanot +371 6701 0000.