Citadele Banka

Par bankas Citadele 2010. gada finanšu pārskatu publicēšanu

Publicēts

Informējam, ka akciju sabiedrība Citadele Banka 2010. gada nerevidētos finanšu pārskatus objektīvu iemeslu dēļ plāno publicēt līdz 31. martam.

Ņemot vērā sarežģīto a/s Parex banka restrukturizācijas procesu un tā atspoguļojuma komplicētību finanšu pārskatos, ir nepieciešams papildus laiks, lai a/s Citadele Banka varētu nodrošināt skaidras un patiesas finanšu informācijas sagatavošanu atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem abu akcionāru interesēs.

Bankas Citadele publicētās 9. mēnešu atskaites, kā arī 2010. gada noslēguma rādītāji liecina, ka bankas 2010. gada saimnieciskās darbības rezultāti kopumā atbilst prognozētajam un ir saskaņā ar Ministru kabineta un Eiropas Komisijas apstiprināto bankas restrukturizācijas plānu.

2010. gadā no augusta līdz decembrim bankas Citadele klientu noguldījumu portfelis ir palielinājies par 52,8 miljoniem latu, un kopējais noguldījumu apjoms bankā 2010. gada beigās ir 1,1 miljards latu. Minētajā laika periodā banku Citadele ir izvēlējušies vairāk nekā 6000 jauni klienti; banka izsniegusi 24 918 jaunas maksājumu kartes. Laikā no 2010. gada augusta līdz decembrim bankas kredītportfelis ir samazinājies par 58 miljoniem latu, un gada beigās sasniedza 690 miljonus latu. 2010. gadā jau septembrī banka Citadele veica pirmo pirmstermiņa finansējuma atmaksu LR Finanšu ministrijai 17,3 miljonu eiro jeb 12,2 miljonu latu apmērā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes