Citadele Banka

Par a/s “Citadele banka” 2010. gada pārskata publicēšanu

Publicēts

Informējam, ka a/s „Citadele banka” 2010. gada darbības konsolidētais pārskats ir sagatavošanas procesā, jo, līdz ar sarežģīto a/s „Parex banka” restrukturizācijas procesu un tā atspoguļojuma komplicētību finanšu pārskatos, gan nerevidēto, gan auditēto finanšu pārskatu sagatavošanai ir nepieciešams ilgāks laiks, lai nodrošinātu izsmeļošu un precīzu informāciju a/s „Citadele banka” akcionāriem.

2010. gadā no augusta līdz decembrim bankas Citadele klientu noguldījumu portfelis ir palielinājies par 52,8 miljoniem latu, un kopējais noguldījumu apjoms bankā 2010. gada beigās ir 1,1 miljards latu. Minētajā laika periodā banku Citadele ir izvēlējušies vairāk nekā 6000 jauni klienti; banka izsniegusi 24 918 jaunas maksājumu kartes. Laikā no 2010. gada augusta līdz decembrim bankas kredītportfelis ir samazinājies par 58 miljoniem latu, un gada beigās sasniedza 690 miljonus latu. 2010. gadā jau septembrī banka Citadele veica pirmo pirmstermiņa finansējuma atmaksu LR Finanšu ministrijai 17,3 miljonu eiro jeb 12,2 miljonu latu apmērā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes