Citadele Banka

Citadele Index: lauku uzņēmēji noskaņoti optimistiskāk nekā Rīgas un citu pilsētu uzņēmēji

Publicēts

Uzņēmumu vadītāji, kas strādā laukos, ir noskaņoti optimistiskāk nekā Rīgā un citās Latvijas pilsētās strādājošie uzņēmēji, - liecina jaunākais bankas Citadele sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS veiktais Citadele Index pētījums.

Pētījuma dati liecina, ka lauku uzņēmēju noskaņojums kopš 2010. gada pēdējā ceturkšņa, kad tas sasniedza zemāko līmeni pēdējā gada laikā, 2011. gada pirmajā ceturksnī ir ievērojami uzlabojies, pārsniedzot Rīgā un citās Latvijas pilsētās strādājošo uzņēmēju noskaņojuma rādītājus, un ir raksturojams kā drīzāk optimistisks.

Savukārt, aplūkojot uzņēmēju noskaņojumu pa reģioniem, Citadele Index dati liecina, ka salīdzinoši labāk jūtas Rīgā strādājošie uzņēmēji, bet to noskaņojums tāpat kā citu reģionu uzņēmēju noskaņojums (Pierīga, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Latgale) tomēr ir raksturojams kā drīzāk pesimistisks.

Citadele Index dati liecina, ka lauku uzņēmēju noskaņojuma uzlabojumu galvenokārt noteica viņu pārstāvētās nozares konjunktūras uzlabojums (+8.7 punkti), ka arī uzņēmuma apgrozījuma optimistiskāks vērtējums (+7.6 punkti).

“Citadele Asset Management” Tirgus analīzes nodaļas ekonomiste Simona Striževska uzskata: “Lauku uzņēmēju noskaņojumu pozitīvi varētu būt ietekmējis arī resursu iepirkuma cenu kāpums pēdējo sešu mēnešu laikā, tā, piemēram, graudkopībā iepirkuma cenas ir bijušas gandrīz divas reizes augstākas nekā pērnajā gadā, bet piensaimniecībā un lopkopībā iepirkuma cenu pieaugums gada laikā bija salīdzinoši pieticīgāks un marta beigās attiecīgi sastādīja nepilnus 22% un 4%. Resursu iepirkuma cenu dinamika daļēji arī noteica apgrozījuma pieaugumu šajās nozarēs – pēdējā pusgada laikā šo nozaru apgrozījums vidēji ir palielinājies par 35% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošu periodu.”

Aplūkojot uzņēmēju noskaņojuma izmaiņas pēc uzņēmumu atrašanās vietas, Citadele Index dati liecina, ka Rīgā strādājošo uzņēmumu vadītāju noskaņojums šā gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada nogali, ir nedaudz pasliktinājies; citās Latvijas pilsētās uzņēmēju noskaņojums, salīdzinot ar pērnā gada nogali, - uzlabojies. Taču, ja laukos strādājošo uzņēmumu vadītāju noskaņojums ceturkšņa laikā ir diezgan ievērojami uzlabojies un ir raksturojams kā drīzāk optimistisks, tad Rīgas un citu Latvijas pilsētu uzņēmēju noskaņojums joprojām ir vērtējams kā drīzāk pesimistisks.

Aplūkojot uzņēmēju noskaņojumu pa reģioniem, Citadele Index pētījums liecina, ka šā gada pirmā ceturkšņa laikā, salīdzinot ar 2010. gada nogali, noskaņojuma rādītāji ievērojami ir paaugstinājušies Zemgales, Kurzemes un Latgales uzņēmumu vadītājiem, kas pērnā gada nogalē vēl jutās izteikti pesimistiski, bet tagad – drīzāk pesimistiski. Rīgas, Pierīgas un Vidzemes uzņēmēji jau kopš pērnā gada nogales ir noskaņoti salīdzinoši labāk nekā Zemgales, Kurzemes un Latgales uzņēmēji, un to noskaņojums kopš 2010. gada nogales būtiski nav mainījies, tomēr gan tolaik, gan tagad tas ir raksturojams kā drīzāk pesimistisks.

Pētījums Citadele Index tiek veikts reizi ceturksnī, lai noskaidrotu uzņēmumu vērtējumu pašreizējai situācijai un prognozes nākamajiem 6 mēnešiem tādās jomās kā vispārējā ekonomiskā aktivitāte valstī un attiecīgajā uzņēmējdarbības nozarē. Pēdējais pētījums veikts 2011. gada martā, tajā aptaujāti 750 dažādu lielumu uzņēmumu vadītāji no visiem Latvijas reģioniem, kas pārstāv dažādas tautsaimniecības nozares.

Par Citadele Index

Citadele Index pētījuma pamatuzdevums ir iegūt vienotu indeksu, kas raksturotu Latvijas uzņēmēju subjektīvo vērtējumu ekonomiskajam stāvoklim valstī. Citadele Index tiek aprēķināts, apkopojot un izvērtējot 750 dažādu nozaru un lieluma Latvijas uzņēmumu vadītāju aptaujas rezultātus. Indekss atspoguļo arī uzņēmēju viedokli un situācijas prognozes par ekonomisko aktivitāti valstī, ekonomisko aktivitāti dažādās nozarēs, kā arī par dažādiem uzņēmumu darbības rādītājiem: rentabilitāti, apgrozījumu, finansiālo stāvokli, darbinieku skaitu, investīciju apjomu. Ja indeksa vērtība ir virs 50 punktiem, tas liecina par uzņēmēju optimismu, savukārt, ja tas ir zem 50 punktu robežas, tad var runāt par pesimismu. Pētījums Citadele Index tiek veikts reizi ceturksnī.

Par banku Citadele

Citadele ir lielākā Latvijas vietējā banka ar filiālēm citās valstīs. Banka Citadele ir izveidota ar mērķi iedvesmot cilvēkus un uzņēmumus attīstībai, lai veicinātu reģiona izaugsmi. Tā ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Pašlaik 75% tās akciju pieder Privatizācijas aģentūrai, bet 25% un vienas akcijas īpašniece ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. Bankas Citadele aktīvu apjoms ir 1,4 miljardi latu.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes