Citadele Banka

Citadele gatava šogad Latvijas uzņēmējdarbībā ieguldīt vairāk nekā 100 miljonus eiro finansējuma

Publicēts

Lai veicinātu Latvijas iekšējā tirgus aktivitāti, banka Citadele gatava šogad Latvijas uzņēmējdarbībā ieguldīt vairāk nekā 100 miljonus eiro jeb 70,3 miljonus latu. Īpašu atbalstu Citadele sniegs mazo, vidējo un mikrouzņēmumu attīstībai, izsniedzot Eiropas Investīciju bankas kredītlīdzekļus un mikrokredītu. Citadele Index jaunākie rezultāti apliecina, ka tieši mazajiem (32%) un mikrouzņēmumiem (23%) šobrīd bankas finansējums ir visnepieciešamākais.

Jaunie atbalsta instrumenti, Eiropas investīciju bankas finansējums un mikrokredīts, sniedz iespēju uzņēmējiem saņemt kredītlīdzekļus ar fiksētu procentu likmi ilgtermiņā. Turklāt mikrokredīts pieejams bez nekustamā īpašuma ķīlas. Abi finansējuma veidi ir kombinējami ar Eiropas Savienības vai valsts atbalsta instrumentiem.

“Citadeles mērķis uzņēmējdarbības sektorā Latvijā ir veicināt iekšējā tirgus aktivizēšanos, īpaši atbalstot mazos, vidējos un mikrouzņēmumus, kam atbalsts patlaban ir visvairāk nepieciešams. Mazie un vidējie uzņēmumi Latvijā veido vairāk nekā 99% no visiem ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem. Tieši mazo, vidējo un mikrouzņēmumu attīstība ir svarīgs priekšnoteikums, lai Latvijā izveidotos stabils iedzīvotāju vidusslānis un mazinātos bezdarbs,” saka bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Juris Jākobsons.

Uzņēmējiem svarīga stabilitāte un prognozējamība

Citadele Index šā gada 1. ceturkšņa pētījuma rezultāti liecina, ka gandrīz puse jeb 44% uzņēmēju ilgtermiņa kredītlīdzekļiem izvēlētos fiksēto procentu likmi, īpaši mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu vadītāji.

„Eiropas Investīciju bankas finansējums un mikrokredīts ar fiksētu procentu likmi ļauj uzņēmumam precīzi plānot un nofiksēt savus ikmēneša izdevumus, jo šie kredītlīdzekļi nav atkarīgi no LIBOR kursa izmaiņām tirgū. Turklāt ekonomisti turpmāko gadu laikā prognozē LIBOR likmju pakāpenisku paaugstināšanos,” saka bankas Citadele Uzņēmumu apkalpošanas direkcijas vadītāja Agnese Paegle.

„Eiropas Investīciju bankas finansējums un mikrokredīts ir finansējuma veidi, kas palīdzēs mazo un vidējo uzņēmumu aktuālajām vajadzībām – apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, izejvielu, preču, iekārtu un instrumentu iegādei, ražotņu modernizācijai un to efektivitātes palielināšanai, kā arī jaunu uzņēmējdarbības virzienu attīstīšanai, jaunu preču ražošanas un jaunu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai,” saka A. Paegle.

Eiropas Investīciju bankas finansējums un mikrokredīts būs pieejams ražošanas, lauksaimniecības, tirdzniecības un pakalpojumu nozarēs strādājošo uzņēmumu atbalstam.

Citadele Index dati liecina, ka 89% uzņēmumu vadītāju, kuriem nepieciešami kredītlīdzekļi, norādījuši, ka optimāls to termiņš būtu divi un vairāk gadi.

Eiropas Investīciju bankas finansējums ir pieejams ar fiksētu procentu likmi līdz trim gadiem, maksimālais šo kredītlīdzekļu termiņš – 10 gadi. Vienam uzņēmumam pieejamais finansējuma apjoms ir 4 tūkstoši līdz pat 12,5 miljoni eiro.

Savukārt Mikrokredīts ir pieejams ar fiksētu procentu likmi līdz 5 gadiem un bez nekustamā īpašuma ķīlas. Finansējuma apjoms vienam uzņēmumam – 5 tūkstoši līdz 30 tūkstoši latu vai ekvivalents eiro vai ASV dolāru.

Eiropas Investīciju bankas kredītlīdzekļu izsniegšanas procesā banka Citadele turpinās sadarbību ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, kuras ietvaros uzņēmumu pieteikumu izvērtēšanā bankai būs iespēja saņemt arī LTRK ekspertīzi.

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš: „Ekonomikas krīzes pārvarēšanā finanšu pieejamība ir viens no atslēgas jautājumiem uzņēmumu un līdz ar to arī valsts izaugsmē un starptautiskās konkurētspējas celšanā. Kā lielākā, uzņēmējus apvienojošā organizācija varam apliecināt, ka banku un uzņēmēju savstarpējā sadarbība pēdējo pāris gadu laikā ir būtiski uzlabojusies, tā bijusi mācība, kas gūta tieši krīzes laikā. LTRK un bankas Citadele sadarbība Eiropas Investīciju bankas kredītlīdzekļu izsniegšanas kritēriju izstrādē ir pirmais pilots augstākas kvalitātes sadarbībai kreditēšanas jomā starp banku, uzņēmēju un uzņēmējus apvienojošām NVO. Šīs veiksmīgi iesāktās sadarbības nākamais solis – ekspertīze, ko LTRK, piesaistot nozaru asociācijas, varēs sniegt bankai specifisku projektu izvērtēšanā.”

Citadele Index – uzņēmumiem bankas finansējums joprojām aktuāls

Banku finansējums ir kļuvis par būtisku atbalstu uzņēmumu attīstībai. Citadele Index šā gada 1. ceturkšņa dati liecina, ka kopumā banku finansējums ir nepieciešams ¼ Latvijā strādājošo uzņēmumu. Visvairāk tas nepieciešams tieši mazajiem un mikrouzņēmumiem – attiecīgi 32% un 23%.

Banku finansējums ir svarīgs arī Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu realizācijai. Citadele Index dati liecina, ka 43% uzņēmumu, kas realizē vai plāno realizēt ES līdzfinansētu projektu, ir nepieciešamība pēc bankas finansējuma.

No nozarēm visvairāk banku finansējums nepieciešams ražošanā un tirdzniecībā strādājošajiem uzņēmumiem – attiecīgi 32% un 34%.

Visvairāk bankas finansējums uzņēmumiem nepieciešams apgrozāmo līdzekļu palielināšanai (52%), kā arī iekārtu un inventāru iegādei (43%). Savukārt Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti galvenokārt tiek plānoti ražošanas efektivitātes uzlabošanai, ražošanas jaudu palielināšanai, inovāciju ieviešanai un pakalpojumu sniegšanas efektivitātes uzlabošanai.

Citadele Index šā gada pirmā ceturkšņa dati liecina, ka uzņēmēju noskaņojums pakāpeniski uzlabojas – pēc darbinieku skaita lielo un vidējo uzņēmumu optimismam ir pievienojušies arī mazie uzņēmumi, un arī uzņēmēju nākotnes prognozes ir drīzāk optimistiskas. Taču tajā pašā laikā redzams, ka pēc apgrozījuma optimistiski noskaņoti ir lielie uzņēmumi ar apgrozījumu virs 1 miljona latu un uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu. Savukārt pēc apgrozījuma mazie un mikrouzņēmumi (ar apgrozījumu līdz 75 tūkstošiem latu) un uzņēmumi, kuros pārstāvēts tikai vietējais kapitāls, ir piesardzīgi un ir noskaņoti drīzāk pesimistiski.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes