Citadele Banka

Par grozījumiem "Citadele Asset Management" IPAS pārvaldībā esošo fondu pamatdokumentos

Publicēts

„Citadele Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka 2011.gada 9.septembrī valdes sēdē tika apstiprināti grozījumi Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu pamatdokumentos.

Sabiedrības pārvaldībā esošo atvērto ieguldījumu fondu „Citadele Ukrainian Equity Fund”, „Citadele Russian Equity Fund”, „Citadele Caspian Sea Equity Fund” un “Citadele Strategic Allocation Funds” prospektā, saīsinātā prospektā un pārvaldes nolikumā tika aktualizēti noteikumi par nodokļu maksājumiem, precizējot pārvaldītājsabiedrībai un turētājbankai izmaksājamās atlīdzības aprēķināšanas kārtību, kā arī veikti citi redakcionāli precizējumi.

Sabiedrības pārvaldībā esošajos atvērto ieguldījumu fondos „Citadele Ukrainian Equity Fund”, „Citadele Russian Equity Fund” un „Citadele Caspian Sea Equity Fund” tika veikti grozījumi investīciju komiteju sastāvos – fondu prospektos noradīti jaunie investīciju komitejas sastāvi.

Grozījumi Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektos stājas spēkā 2011.gada 25.septembrī.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes