Citadele Banka

Citadele Index: banku finansējums visvairāk šobrīd nepieciešams ražošanas un tirdzniecības nozarēs strādājošiem uzņēmumiem

Publicēts

Banku finansējums visvairāk šobrīd nepieciešams ražošanas un tirdzniecības nozarēs strādājošiem uzņēmumiem, - liecina bankas Citadele sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS veiktais šā gada 2. ceturkšņa Citadele Index pētījums. Kredītlīdzekļi ir nepieciešami galvenokārt pēc darbinieku skaita maziem un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmumiem ar vietējo kapitālu un laukos strādājošiem uzņēmumiem.

“Šobrīd ļoti liela daļa mazie un vidējie uzņēmumi Latvijā, īpaši laukos, ir aktivizējušies, pateicoties Eiropas Savienības un valsts atbalsta programmu finansējuma pieejamībai. Latvijas tautsaimniecības atveseļošanās procesam ir ļoti svarīgi, lai Latvijai paredzētie Eiropas Savienības fondu līdzekļi tiktu maksimāli apgūti, jo ES finansējums ir liels atbalsts ekonomikas izaugsmei tuvāko gadu laikā. Arī Citadele piedāvā dažādas finansējuma iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā piemēram, Eiropas Investīciju bankas finansējums un mikrokredīts,” saka bankas Citadele Uzņēmumu apkalpošanas direkcijas vadītāja Agnese Paegle.

To, ka uzņēmumam šobrīd būtu nepieciešams kāds jauns kredīts vai kredītlīnija, norādījuši 32% ražošanas nozarē strādājošo uzņēmumu vadītāji, 26% tirdzniecības nozarē, 16% būvniecības un 15% pakalpojumu nozarē strādājošo uzņēmumu vadītāji.

Raugoties pēc darbinieku skaita, visvairāk kredītlīdzekļi nepieciešami maziem uzņēmumiem ar darbinieku skaitu no 10 līdz 49 (32%) un vidējiem uzņēmumiem ar darbinieku skaitu no 50 līdz 249 (30%). Pēc tam seko lielie uzņēmumi ar 250 un vairāk darbiniekiem (23%) un mikrouzņēmumi, kuros strādā līdz 9 darbiniekiem (19%).

Savukārt, raugoties pēc uzņēmuma apgrozījuma, kredītlīdzekļi visvairāk nepieciešami uzņēmumiem ar augstāko apgrozījumu - vairāk par 700 tūkstošiem latu gadā - (25%) un ar apgrozījumu no 150 tūkstošiem līdz 700 tūkstošiem latu gadā (24%). Pēc tam seko uzņēmumi ar apgrozījumu no 50 tūkstošiem līdz 150 tūkstošiem latu gadā un no 15 tūkstošiem līdz 50 tūkstošiem latu gadā (abās grupās katrā pa 23%). Savukārt vismazāk kredītlīdzekļi patlaban nepieciešami uzņēmumiem ar zemāko apgrozījumu - līdz 15 tūkstošiem latu gadā (17%).

Līdzīgi kā gada sākumā banku kredītlīdzekļi visvairāk nepieciešami uzņēmumiem, kuros pārstāvēts tikai vietējais vai vietējais un ārvalstu kapitāls (attiecīgi 21% un 19%). Savukārt uzņēmumiem, kuros pārstāvēts tikai ārvalstu kapitāls, banku finansējums būtu nepieciešams salīdzinoši mazāk (10%).

Raugoties pēc reģioniem, visvairāk banku finansējums nepieciešams Vidzemē strādājošajiem uzņēmumiem (28%), tad seko Zemgale (26%), Pierīga (25%) un Kurzeme (24%). Savukārt vismazāk kredītlīdzekļi nepieciešami Latgalē (18%) un Rīgā strādājošiem uzņēmumiem (16%).

Raugoties pēc apdzīvoto vietu sadalījuma, visvairāk kredītlīdzekļi nepieciešami laukos strādājošiem uzņēmumiem (33%), tad seko citas pilsētas (22%) un salīdzinoši mazāk Rīgā (16%).

Kā ziņots, banka Citadele kopš šā gada jūlija sāka izsniegt Eiropas Investīciju bankas finansējumu mazo un vidējo attīstībai. Kopumā Citadele gada laikā gatava Latvijas uzņēmējdarbībā ieguldīt vairāk nekā 100 miljonus eiro jeb 70,3 miljonus latu.

Eiropas Investīciju bankas finansējums ir pieejams ražošanas, lauksaimniecības un pakalpojumu nozarēs strādājošo uzņēmumu atbalstam. Tas sniedz iespēju uzņēmējiem saņemt kredītlīdzekļus ar fiksētu procentu likmi ilgtermiņā. Šis finansējuma veids ir kombinējams arī ar Eiropas Savienības vai valsts atbalsta instrumentiem.

„Eiropas Investīciju bankas finansējums var palīdzēt mazo un vidējo uzņēmumu aktuālajām vajadzībām – apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, izejvielu, preču, iekārtu un instrumentu iegādei, ražotņu modernizācijai un to efektivitātes palielināšanai, kā arī jaunu uzņēmējdarbības virzienu attīstīšanai, jaunu preču ražošanas un jaunu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai,” saka A. Paegle.

Eiropas Investīciju bankas finansējums ir pieejams ar fiksētu procentu likmi līdz trim gadiem, maksimālais šo kredītlīdzekļu termiņš – 10 gadi. Vienam uzņēmumam pieejamais finansējuma apjoms ir 4 tūkstoši līdz pat 12,5 miljoni eiro.

Pētījums Citadele Index tiek veikts reizi ceturksnī, lai noskaidrotu uzņēmumu vērtējumu pašreizējai situācijai un prognozes nākamajiem 6 mēnešiem tādās jomās kā vispārējā ekonomiskā aktivitāte valstī un attiecīgajā uzņēmējdarbības nozarē. Pēdējais pētījums veikts 2011. gada jūnijā, tajā aptaujāti 750 dažādu lielumu uzņēmumu vadītāji no visiem Latvijas reģioniem, kas pārstāv dažādas tautsaimniecības nozares.

Par Citadele Index

Citadele Index pētījuma pamatuzdevums ir iegūt vienotu indeksu, kas raksturotu Latvijas uzņēmēju subjektīvo vērtējumu ekonomiskajam stāvoklim valstī. Citadele Index tiek aprēķināts, apkopojot un izvērtējot 750 dažādu nozaru un lieluma Latvijas uzņēmumu vadītāju aptaujas rezultātus. Indekss atspoguļo arī uzņēmēju viedokli un situācijas prognozes par ekonomisko aktivitāti valstī, ekonomisko aktivitāti dažādās nozarēs, kā arī par dažādiem uzņēmumu darbības rādītājiem: rentabilitāti, apgrozījumu, finansiālo stāvokli, darbinieku skaitu, investīciju apjomu. Ja indeksa vērtība ir virs 50 punktiem, tas liecina par uzņēmēju optimismu, savukārt, ja tas ir zem 50 punktu robežas, tad var runāt par pesimismu. Pētījums Citadele Index tiek veikts reizi ceturksnī.

Par banku Citadele

Citadele ir lielākā Latvijas vietējā banka, kas pārstāvēta arī Igaunijā, Lietuvā, Vācijā, Zviedrijā, Šveicē, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Kazahstānā, Krievijā, Moldovā un Ukrainā. Citadele ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Pašlaik 75 % bankas Citadele akciju pieder VAS “Privatizācijas aģentūra”, bet 25 % un viena akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes