Citadele Banka

AAS “Citadele Life” aicinājums klientiem, kuru dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu līgumos iekļauts “Citadele Austrumeiropas sabalansētais fonds”

Publicēts

No 2011.gada 16.septembra ir stājušies spēkā grozījumi atvērtā ieguldījumu fonda „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” pamatdokumentos, kas paredz šī fonda apakšfondu nosaukumu maiņu un izmaiņas ieguldījumu politikā. Jaunā apakšfondu ieguldījumu politika turpmāk neparedz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros.

Atbilstoši šiem grozījumiem atvērtā ieguldījumu fonda „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” apakšfonda “Citadele Eastern European Balanced Fund” (līdz šim līgumos – ar nosaukumu “Citadele Austrumeiropas sabalansētais fonds”) nosaukums ir mainīts uz “Citadele Eastern European Bond Fund - EUR”. Savukārt “Citadele Eastern European Bond Fund” (līdz šim līgumos - “Citadele Austrumeiropas obligāciju fonds”) jaunais nosaukums ir “Citadele Eastern European Bond Fund – USD”.

Izmaiņas paredz, ka “Citadele Eastern European Bond Fund - EUR” aktīvos pakāpeniski tiks samazināts īpatsvars ieguldījumiem kapitāla vērtspapīros (akcijās). Līdz gada beigām tās paredzēts pilnībā izņemt no šī obligāciju fonda. Izmaiņas tiek veiktas, lai paplašinātu ieguldījumu fondu klāstu, sniedzot klientiem iespēju investēt ne tikai ASV dolāru obligāciju fondā, kā tas bija līdz šim, bet arī eiro valūtā. Veiktās izmaiņas ir ieguvums klientiem, kuru investīciju valūta ir eiro un, kuri vēlas ieguldīt brīvos līdzekļus obligāciju fondā eiro valūtā, neuzņemoties papildus valūtas risku.

Klientus, kuru dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu līgumos iekļautas “Citadele Eastern European Balanced Fund” ieguldījumu apliecības un kuri šo grozījumu rezultātā vēlas mainīt ieguldījumu plānu, AAS „Citadele Life” aicina līdz 2011. gada 30. oktobrim sazināties ar konsultantu, zvanot pa tālruni 67010170 vai rakstot uz life@citadele.lv. Ieguldījumu plāna maiņa tiks nodrošināta bez komisijas maksas.

Klientiem, kuri vēlas arī turpmāk saglabāt ieguldījumus “Citadele Eastern European Bond Fund - EUR” arī pēc izmaiņām apakšfonda ieguldījumu politikā, atsevišķi ar AAS “Citadele Life” sazināties nav nepieciešams. Ja no klienta līdz 2011. gada 30. oktobrim AAS „Citadele Life” nebūs saņemts iesniegums par ieguldījumu plāna maiņu, tiks uzskatīts, ka klients piekrīt investīciju fonda nosaukuma un ieguldījumu politikas maiņai, kas jau ir veikta automātiski.

Jautājumu gadījumā, kā arī plašākas informācijas iegūšanai, aicinām sazināties ar AAS „Citadele Life” uzkrājumu konsultantu pa tālruni 67010170.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes