Citadele Banka

Par izmaiņām slēgtā ieguldījumu fonda "Citadele Baltijas Nekustamā īpašuma fonds II" pamatdokumentos

Publicēts

"Citadele Asset Management" IPAS, paziņo, ka 2011.gada 28.martā tika sasaukta slēgtā ieguldījumu fonda "Citadele Baltijas Nekustamā īpašuma fonds II" ieguldītāju pilnsapulce, kuras darba kārtībā bija jautājuma izskatīšana par Fonda darbības termiņa pagarināšanu un attiecīgo grozījumu apstiprināšanu slēgtā ieguldījumu fonda "Citadele Baltijas Nekustamā īpašuma fonds II" pamatdokumentos (prospektā un nolikumā). Pilnsapulcē ar ieguldītāju, kas pārstāv vairāk kā trīs ceturtdaļas no kopumā pārstāvētās fonda vērtības, balsīm ir pieņemts lēmums pagarināt slēgtā ieguldījumu fonda "Citadele Baltijas Nekustamā īpašuma fonds II" darbības termiņu par diviem gadiem un apstiprināt Fonda prospekta un Fonda pārvaldes nolikuma grozījumus. Grozījumi slēgtā ieguldījumu fonda pamatdokumentos stāsies spēkā pēc viena mēneša pēc to reģistrācijas datuma Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes