Citadele Banka

Citadele Index: tranzīts un eksports – Latvijas iespēju potenciāls

Publicēts

Latvijas uzņēmēju vērtējumā pēdējā pusgada laikā ekonomiskā situācija ir uzlabojusies, tajā pašā laikā nākotnes prognozes ir kļuvušas piesardzīgākas, liecina pēdējais bankas Citadele sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS veiktais Citadele Index pētījums. Eksperti skaidro, ka uzņēmējiem Latvijā optimismu palīdz saglabāt strauji pieaugošais iekšējais patēriņš, bet piesardzību attiecībā uz nākotni raisa situācija Eirozonā. Izmantojot augošo pieprasījumu citur pasaulē, tranzītvalsts statuss Latvijai nav mīts, bet potenciāls, ko Latvijas uzņēmēji varētu izmantot vairāk.

Latvijā ražošana turpina augt par spīti nelabvēlīgajām tendencēm Eiropā, tāpat mūsu uzņēmēji saglabā piesardzīgu optimismu jau trešo ceturksni – uzņēmēju noskaņojuma indekss no 51.89 punktiem šī gada 1. ceturksnī paaugstinājies līdz 53.04 punktiem 2. ceturksnī un saglabājies 53.02 punktu līmenī 3. ceturksnī. Indekss liecina par stabilitātes un optimisma atgriešanos kopš pozitīvā noskaņojuma krituma 2008. gada sākumā.

Šī gada laikā uzņēmēju vērtējums situācijai pēdējo sešu mēnešu laikā ir ievērojami uzlabojies – tagadnes indeksa vērtība ir paaugstinājusies no drīzāk pesimistiskas (47.94 punkti gada sākumā) līdz piesardzīgi optimistiskai (52.91 punkti šī gada 3. ceturksnī). Savukārt, attiecībā uz nākamo pusgadu uzņēmēji visu gadu raudzījušies samērā optimistiski, tomēr šis rādītājs katru ceturksni mazliet samazinājies (no 55.83 punktiem gada sākumā līdz 52.91 punktiem 3. ceturksnī).

Turpinās pakāpeniska izaugsme
Uzņēmēju stabilais optimisms, raksturojot sava uzņēmuma stāvokli dažādās pozīcijās, norāda uz pakāpenisku izaugsmi. To parāda vairākas Citadele Index apakšindeksu vērtības, kas pretēji iepriekšējiem kāpumiem un kritumiem tagad vairākus ceturkšņus saglabājušās vienmērīgākā līmenī. Piemēram, skatoties uz investīciju apjomu, jau 2010. gadā uzņēmēji ir atsākuši investēt savā uzņēmējdarbībā. Tāpat kā iepriekšējā ceturksnī arī šajā visu apakšindeksu vērtības pārsniedz 50 punktu optimisma robežu.

Kopš 2011. gada gan uzņēmējiem, kas darbojas laukos, gan uzņēmējiem, kas strādā Rīgā, optimisms ir audzis līdzīgi un indekss pašlaik sasniedz attiecīgi 55.24 punktus lauku uzņēmējiem un 53.81 Rīgas uzņēmējiem. Uzņēmējiem, kas strādā citās Latvijas pilsētās, indekss arvien saglabājies zemāks, pēdējā ceturkšņa laikā pat samazinoties līdz 51.25 punktiem.

“Pēdējā ceturksnī pieaugošais lauksaimnieku optimisms galvenokārt skaidrojams ar labo šā gada ražu un augsto pieprasījumu pēc lauksaimniecības produkcijas citās valstīs,” saka bankas Citadele Uzņēmumu apkalpošanas direkcijas vadītāja Agnese Paegle.

Interesanti, ka uzņēmēji Latgalē, kas vienīgie Citadele Index pētījumā kopumā atspoguļo drīzāk pesimistisku noskaņojumu, nākotnē raugās viegli optimistiski un ar pozitīvāku skatu nekā tagadnes situācijā. Šis redzējums ir atšķirīgs no pārējiem Latvijas uzņēmējiem, kas tieši pretēji nekā Latgales uzņēmēji ir pozitīvāki par pašreizējo situāciju un skeptiskāki par nākotni.

Ražotāji jūtas labāk nekā tirgotāji
“Salīdzinot ražošanas un tirdzniecības nozarēs strādājošo uzņēmēju vērtējumu, redzams, ka tirgotājiem ir lielāka konkurence pārstāvētajā nozarē nekā ražotājiem (attiecīgi 56.73 punkti tirgotājiem un 55.56 punkti ražotājiem), un ražotāji ievērojami vairāk iegulda savos uzņēmumos (52.11 – tirgotāji, 55.09 – ražotāji). Tāpat ražotāji augstāk vērtē sava uzņēmuma rentabilitāti nekā tirgotāji (51.06 – tirgotāji, 52.04 – ražotāji). Kopumā ražotāji gandrīz visās pozīcijās jūtas nedaudz labāk nekā tirgotāji,” skaidro tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš.

“Gan ražotāji, gan tirgotāji sagaida, ka nākotnē pieaugs uzņēmumu rentabilitāte un investīciju apjoms, taču mazināsies ekonomiskā aktivitāte valstī un līdz ar to arī uzņēmumu finansiālais stāvoklis. Interesanti, ka tirgotāji plāno nākotnē palielināt darbinieku skaitu uzņēmumā,” tā A. Kaktiņš.

“Visa šī gada laikā un arī trešajā ceturksnī spēcīgu atbalstu Latvijas ekonomikas izaugsmei nodrošina pieaugošais iekšējais tirgus un patēriņš,” norāda bankas Citadele galvenais ekonomists Zigurds Vaikulis. “Uz iekšējo tirgu strādājošo nozaru ciparus palīdz uzlabot arī ārējie faktori. Piemēram, tūristu skaits un tēriņi Latvijā pašlaik ir sasnieguši vēsturiskus rekordus. Tomēr galvenais dzinējspēks vietējo nozaru, tostarp, mazumtirdzniecības izaugsmei ir augošie mājsaimniecību ienākumi un kredītu tirgus aktivizēšanās.”

“Ražošanas attīstība ir nozīmīga Latvijas ekonomikas attīstībai, bet arī tirgotāji ir valsts sociālās stabilitātes nodrošinātāji, jo rada jaunas darba vietas. Tirgotāju optimismu vairotu turīguma pieaugums valstī, jo vietējie tirgotāji galvenokārt orientējas uz pašmāju tirgu,” saka Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs. “Tomēr vietējais tirgus ir ļoti atkarīgs no ārējiem faktoriem. Tāpēc, ņemot vērā Latvijas pateicīgo ģeopolitisko novietojumu, gan ražotāji, gan tirgotāji var veiksmīgi attīstīt projektus sadarbībā ar partneriem ārpus Eiropas Savienības. Perspektīvākie starptautiskās tirdzniecības attīstības ceļi ir uz Nigēriju, Indonēziju, Dienvidkoreju, Meksiku un Turciju.”

Eksportētāji krietni optimistiskāki
“Salīdzinot eksportējošo un neeksportējošo uzņēmēju vērtējumu, redzams, ka eksportētāji pašreizējo situāciju vērtē un nākotnē raugās krietni optimistiskāk nekā tie, kas ar eksportu nenodarbojas. Eksportētāju vērtējumā tagadnes indeksa vērtība ir 54.53 punkti, savukārt neeksportētāju – 52.57 punkti,” atzīst A. Kaktiņš. “Nākotnes skatījumā eksportētājiem optimisms pieaug, bet uzņēmēju, kas nenodarbojas ar eksportu, noskaņojumam ir tendence pasliktināties. Attiecībā uz nākamo pusgadu eksportētāji ir noskaņoti vēl optimistiskāk un viņu vērtējumā nākotnes indeksa vērtība ir 55.59 punkti, bet neeksportētāju optimisms mazinās un viņu vērtējumā nākotnes indekss ir ar 51.87 punktu vērtību.”

A. Paegle norāda, ka “Latvijai ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, lai attīstītu eksportu un arī re-eksportu, izmantojot trīs lielas ostas un citu infrastruktūru preču pārvadāšanai no austrumiem uz rietumiem vai visu plašo pasauli un otrādi.”

“Grain&Food Logistic” sava biznesa attīstībai un pārtika re-eksporta uzsākšanai uz Āfriku ir izmantojis akreditīvus no Citadeles. Uzņēmējs, “Grain&Food Logistic” vadītājs Ģirts Vītoliņš pastāsta par savu pieredzi, iepērkot produkciju no Krievijas un Baltkrievijas, Latvijā to sagatavojot un iepakojot pārdošanai uz Āfrikas valstīm, tādējādi izmantojot importa-eksporta iespējas un Latvijas kā tranzītvalsts priekšrocības: “Kopumā pieprasījums pasaulē aug, tāpēc Latvijas uzņēmējiem iespējams paplašināt savu darbību, izmantojot potenciālu apgūt trešo valstu tirgus.” Tāpat uzņēmējs starp Latvijas graudkopju iespējām saskata bio-produkcijas eksportēšanu, kas vēl aizvien ir attīstības fāzē un ne vienmēr mūsu lauksaimnieki novērtē šīs produkcijas patieso vērtību un cenu.

Eksperti atzīst, ka tranzīts uz trešajām pasaules valstīm ir vēl neizsmelts izaugsmes potenciāls Latvijas tirdzniecības nozarē.

Par Citadele Index

Citadele Index pētījuma pamatuzdevums ir iegūt vienotu indeksu, kas raksturotu Latvijas uzņēmēju subjektīvo vērtējumu ekonomiskajam stāvoklim valstī un prognozes nākamajiem sešiem mēnešiem tādās jomās kā vispārējā ekonomiskā aktivitāte valstī un attiecīgajā uzņēmējdarbības nozarē. Citadele Index tiek aprēķināts, apkopojot un izvērtējot 750 dažādu nozaru un lieluma Latvijas uzņēmumu vadītāju aptaujas rezultātus. Pētījumu veic SKDS reizi ceturksnī.

Par banku Citadele

Citadele ir Latvijas vietējā banka, kas piedāvā banku, finanšu un kapitāla pārvaldības pakalpojumus. Citadele grupa ir pārstāvēta gan vietējā Latvijas tirgū, gan 10 citās valstīs. Banka Citadele ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pētījumā “Valsts uzņēmumu pārvaldība Baltijas valstīs” banka Citadele saņēmusi visaugstāko novērtējumu un ir atzīta par vislabāk pārvaldīto valstij piederošo uzņēmumu Baltijā. Citadeles vīzija ir kļūt par vērtīgāko vietējo finanšu grupu Baltijas valstīs. 75% mīnus vienas bankas Citadele akcijas īpašniece ir VAS “Privatizācijas aģentūra”, bet 25% un viena akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes