Citadele Banka

Banka Citadele 2012. gadu noslēgusi ar 5,5 miljonu latu peļņu; Citadeles grupa ar 9 miljoniem latu

Publicēts

Banka Citadele 2012.gadu ir noslēgusi ar 5,5 miljonu latu peļņu, savukārt Citadeles grupa 2012.gadu noslēgusi ar 9 miljonu latu peļņu, kas ir ievērojami labāki rezultāti nekā 2011.gadā.

“2012. gada labie biznesa rezultāti ir likumsakarīgi. Visos Citadeles pamatdarbības virzienos – privātpersonu apkalpošanā, mazo un vidējo uzņēmumu un lielo uzņēmumu apkalpošanas segmentā, privātā kapitāla pārvaldīšanas segmentā –, kā arī grupas uzņēmumos ir izstrādāta vidēja termiņa stratēģija, kas tika īstenota, sasniedzot labākus biznesa rezultātus nekā bija plānots gan bankas, gan visas grupas līmenī,” saka bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

“Bankas biznesa rādītāji uzrāda stabilu izaugsmi. Mums ir skaidrs biznesa plāns, atbilstoši kuram turpināsim strādāt un attīstīties. Bankas ieņēmumi ir labāki nekā plānots, kas dod pamatu prognozēt, ka bankas vērtība turpinās paaugstināties,” turpina Guntis Beļavskis.

Viņš norāda, ka bankas neto procentu ienākumi 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, auguši par 9,8% – no 24,7 miljoniem latu 2011.gadā līdz 27,2 miljoniem latu 2012.gadā, bet grupas neto procentu ienākumi palielinājušies par 12,2% – no 30,9 miljoniem latu līdz 34,6 miljoniem latu.

“2012. gadā arī kopējais noguldījumu apjoms bankā Citadele bija augstāks par plānoto – 1,13 miljardi latu. Mēs aktīvi turpinājām piesaistīt jaunus klientus, pilnveidojām klientu servisu, un bankas darbs tika augsti novērtēts arī starptautiski,” informē Guntis Beļavskis.

2012. gada 31. decembrī bankas Citadele kopējie aktīvi bija 1,33 miljardi latu (grupas – 1,6 miljardi latu). Bankas kredītu portfelis bija 629 miljoni latu (grupas – 716 miljoni latu) un kapitāla un rezervju apjoms bija 92 miljoni latu (grupas – 94,9 miljoni latu). Kopējais noguldījumu apjoms bankā 2012. gada beigās sasniedza 1,13 miljardu latu (grupas – 1,4 miljardus latu), 2012. gada laikā pieaugot par 3%.

Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 2012.gada 31.decembrī bija 12,5%, bet koncerna – 10,5%. Bankas likviditātes rādītājs bija gandrīz 56%.

2012.gada februārī pirms termiņa banka Citadele atmaksāja Finanšu ministrijai pēdējo termiņnoguldījuma daļu 46,94 miljonu eiro apmērā. Līdz ar šo maksājumu Citadele Latvijas valstij ir atmaksājusi visus termiņnoguldījumus par kopējo summu 203,7 miljoni eiro. Finansējumu banka atmaksāja pa daļām pusotra gada laikā, un tas notika 10 mēnešus ātrāk par iepriekš plānoto termiņu. Savukārt 2011.gada peļņu 3,5 miljonu latu apmērā Citadele pārskaitīja Valsts Kasē kā papildu kompensācija par savulaik saņemto valsts atbalstu.

Saskaņā ar Latvijas komercbanku asociācijas apkopotajiem datiem par 2012.gadu banka Citadele ir 3. lielākā no visām Latvijā esošajām bankām pēc klientu skaita (271 tūkstotis). Tāpat pēc maksājumu karšu skaita banka Citadele uz 2012.gada 31.decembri ieņēma 3.vietu starp visām Latvijā esošajām bankām un 4. vietu gan pēc filiāļu, gan pēc bankomātu skaita.

Citadele veicina Latvijas ekonomikas izaugsmi
2012. gadā banka Citadele īstenoja aktīvu uzņēmumu kreditēšanu. Kopumā banka parakstīja kredītu līgumus par 148 miljoniem latu, lai atbalstītu virkni uzņēmumu Latvijā.

“Īpašu atbalstu banka sniedza lauksaimniecības, apstrādes rūpniecības un enerģijas nozares uzņēmumiem. Pērn ievērojami vairāk nekā iepriekš uzņēmēji interesējušies un arī saņēmuši bankas izsniegtās garantijas un akreditīvus, lai attīstītu savu uzņēmējdarbību sadarbībā ar citām valstīm. Šogad plānojam vēl aktīvāku uzņēmumu kreditēšanu, piešķirot vairāk kredītlīdzekļu uzņēmumu attīstībai nekā pērn,” norāda Guntis Beļavskis.

Citadeles meitassabiedrības uzrāda labus rezultātus
2012.gadu veiksmīgi noslēgušas arī bankas Citadele meitassabiedrības. IPAS “Citadele Asset Management” palielināja savā pārvaldījumā esošos aktīvus līdz 274 miljoniem latu, bankas grupas līzinga meitassabiedrības Baltijā noslēdza gadu ar gandrīz 0,5 miljonu latu peļņu un sasniedza aktīvus gandrīz 47 miljonu latu vērtībā.

Pateicoties labajiem darbības rezultātiem 2012.gadā, AAS “Citadele Life” tirgus daļu uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā pēc kopējo parakstīto prēmiju apjoma gada laikā palielināja no 9.7% 2011.gada 31.decembrī līdz 13.3% 2012.gada 31.decembrī.

Pozitīvi darbības rādītāji ir arī Citadeles meitassabiedrībām citās valstīs: “Citadele” bankas Lietuvā 2012.gadu noslēgusi ar 2,4 miljonu latu peļņu. Savukārt meitasbanka Šveicē AP Anlage&Privatbank AG – ar 0.3 miljonu latu peļņu, par 17% palielinot klientu skaitu salīdzinājumā ar 2011.gadu.

Citadele īsteno sociālos atbildības projektus
Sociālās atbildības jomā 2012.gadā Citadele organizēja vairākus sadarbības projektus ar valsts, nevalstiskajām organizācijām un citiem uzņēmumiem. Nozīmīgāko 2012.gada sociālās atbildības projektu banka Citadele īstenoja kopā ar Latvijas Paralimpisko komiteju, uzsākot līdz šim lielāko atbalsta programmu Latvijas paralimpiešiem un kustību “Tu esi. Tu vari”, veicinot paralimpiskā sporta attīstību Latvijā.

Banku Citadele novērtē starptautiski
Banka Citadele tika atzīta par vislabāk pārvaldīto valstij piederošo uzņēmumu Baltijas valstīs Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta veiktajā pētījumā “Valsts uzņēmumu pārvaldība Baltijas valstīs”. Tāpat banka Citadele piedalījās Eiropas Biznesa balvas konkursā un tika izvēlēta kā viena no pieciem Latvijas uzņēmumiem, kas konkursā saņēma nacionālā čempiona titulu, un tika izvirzīta starp 100 labākajiem Eiropas uzņēmumiem konkursa finālā. Konkursa noslēgums būs 2013.gadā.

Par banku Citadele

Citadele ir Latvijas vietējā banka, kas piedāvā banku, finanšu un kapitāla pārvaldības pakalpojumus. Citadele grupa ir pārstāvēta gan vietējā Latvijas tirgū, gan 9 citās valstīs. Banka Citadele ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pētījumā “Valsts uzņēmumu pārvaldība Baltijas valstīs” banka Citadele saņēmusi visaugstāko novērtējumu un ir atzīta par vislabāk pārvaldīto valstij piederošo uzņēmumu Baltijā. Citadeles vīzija ir kļūt par vērtīgāko vietējo finanšu grupu Baltijas valstīs. 75% mīnus vienas bankas Citadele akcijas īpašniece ir VAS “Privatizācijas aģentūra”, bet 25% un viena akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes