Citadele Banka

Citadele Index: Ārvalstu kapitāla uzņēmumu optimisms mazinās, vietējo ietekme pieaug

Publicēts

2013. gada decembrī uzņēmēju noskaņojums arvien saglabājies optimisma līmenī – 51,26 indeksa punkti, lai arī līdzīgi kā pērnā gada pirmajos trīs ceturkšņos, arī pēdējā ceturksnī uzņēmēju optimisms kritās un indekss samazinājās par 0,54 punktiem, liecina bankas Citadele sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktais Citadele Index pētījums. Optimisms mazinājies arī uzņēmumos ar ārvalstu kapitālu, kas tradicionāli bijuši vispozitīvāk noskaņotie. Savukārt 2013. gada pēdējā ceturksnī to optimisms noslīdējis līdz pēdējo divu gadu zemākajai atzīmei – 56,92 punktiem. Eksperti prognozē vietējo uzņēmēju ietekmes pieaugumu un atzīst, ka tie ir arī galvenais investīciju pieauguma dzinējspēks Latvijā.

Indeksa vērtības, kas pārsniedz 50 punktu robežu, liecina par uzņēmēju optimismu, savukārt par uzņēmēju pesimismu var runāt, ja indekss nesasniedz 50 punktu robežu.

Drīzāk pesimistiski noskaņoti joprojām ir Latgales uzņēmēji – 49,59 punkti. Pēc apgrozījuma līdzīgi noskaņoti ir arī mikro un mazo uzņēmumu vadītāji - attiecīgi 49,30 un 49,56 punkti. Tāpat mikrouzņēmumi ar 1 līdz 9 darbiniekiem – 49,68 punkti. Pēc optimisma zonā pavadītiem teju diviem gadiem drīzāk pesimistiski 2013. gada nogalē jutušies arī Pierīgas uzņēmēji – 49,85 punkti.

Piesardzīgāki kļuvuši arī uzņēmēji ar ārvalstu kapitālu. Ja 2012. gadā uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu optimisms turējās tuvāk 60 punktu robežai, tad pērn vērojama tendence optimismam mazināties, un gada pēdējā ceturksnī tas, noslīdot vēl par 1,7 punktiem, bija 56,92 punkti.

Bankas Citadele galvenais ekonomists Zigurds Vaikulis, vērtējot ārvalstu investoru lomu Latvijas ekonomikas izaugsmē, norāda, ka „līdz šim ārvalstniekus Latvijā galvenokārt interesējušas tā saucamās „infrastruktūras” jeb uz iekšējo patēriņu orientētās nozares, kā piemēram, bankas, iekšzemes tirdzniecība, energoapgāde un nekustamo īpašumu joma. Salīdzinot ar pirmskrīzes laiku, pašlaik ārvalstu tiešo investīciju apjoms Latvijā aug lēnāk, tajā pat laikā kā pozitīvu tendenci der izcelt salīdzinoši lielāku ārvalstu naudas pieplūdumu uz eksportu orientētajā apstrādes rūpniecībā. Latvijā dominē investori no Skandināvijas valstīm un vērojama arī liela ofšoros reģistrēto uzņēmēju klātbūtne.”

Latvijas uzņēmējs Guntars Kokorevičs, kurš pēdējā pusgada laikā iegādājies vairākus Latvijā strādājošos ārvalstu uzņēmumus un to daļas, prognozē arvien lielāku vietējo uzņēmēju ietekmes pieaugumu. Latvijas uzņēmēju pieredze, kas iegūta, strādājot ar ārvalstu partneriem un pārstāvot to intereses, tiek pielietota jau vietējā kapitāla uzņēmumu attīstībā. Turklāt, kā atzīst Kokorevičs, vietējie uzņēmēji guvuši pārliecību par saviem spēkiem. Skaidrojot iemeslus, kāpēc ārvalstu uzņēmējiem mazinās optimisms, Kokorevičs uzsver, ka Latvija ir mazs tirgus ar zemu pirktspēju, turklāt turpinās cilvēku aizplūšana – patēriņš kļūst vēl mazāks un zūd arī iespējas attīstīt ražošanu darbinieku trūkuma dēļ.

Citadele Index veido astoņi dažādi apakšindeksi, un kā norāda Arnis Kaktiņš, Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS vadītājs, „pērnā gada nogalē lielākajai daļai Citadele Index apakšindeksu vērtība samazinājās. Turklāt divu būtisku apakšindeksu vērtība noslīdēja zem 50 punktu robežas – uzņēmumu rentabilitāte līdz 49,21 punktiem un ekonomiskā aktivitāte pārstāvētajā nozarē līdz 49,67 punktiem. Vērtība nedaudz palielinājās tikai diviem apakšindeksiem: konkurence pārstāvētajā nozarē, kur indekss pieauga par 1,15 punktiem līdz 58,53, un investīciju apjoms uzņēmumā - par 0,32 līdz 53,02 punktiem.”

2013. gada decembrī Citadeles Index tagadnes vērtējums uzņēmēju skatījumā samazinājās un bija 50,88 punkti. Savukārt nākotnes indeksa vērtība nedaudz pieauga un veidoja 51,64 punktus. Tas nozīmē, ka uzņēmēji uz 2014. gada 1. pusgadu skatās ar piesardzīgu optimismu. Tagadnes indekss atspoguļo uzņēmumu vērtējumu pašreizējai situācijai, bet nākotnes indekss – prognozi nākamajiem sešiem mēnešiem.

Par Citadele Index

Citadele Index pētījuma pamatuzdevums ir iegūt vienotu indeksu, kas raksturotu Latvijas uzņēmēju subjektīvo vērtējumu ekonomiskajam stāvoklim valstī un prognozes nākamajiem sešiem mēnešiem. Indekss tiek aprēķināts, apkopojot uzņēmumu vadītāju vērtējumu par tādiem jautājumiem kā: vispārējās ekonomiskās aktivitātes līmenis valstī un attiecīgajā uzņēmējdarbības nozarē, konkurences līmenis nozarē un dažādi uzņēmuma darbības rezultātu rādītāji. Citadele Index tiek aprēķināts, apkopojot un izvērtējot 750 dažādu nozaru un lieluma Latvijas uzņēmumu vadītāju aptaujas rezultātus. Pētījumu veic tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS reizi ceturksnī. Pēdējais pētījums tika veikts 2013. gada decembrī.

Par banku Citadele

Citadele ir Latvijas vietējā banka, kas piedāvā banku, finanšu un kapitāla pārvaldības pakalpojumus. Citadele grupa ir pārstāvēta gan vietējā Latvijas tirgū, gan 7 citās valstīs. Banka Citadele ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express maksājumu kartes. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pētījumā “Valsts uzņēmumu pārvaldība Baltijas valstīs” banka Citadele saņēmusi visaugstāko novērtējumu un ir atzīta par vislabāk pārvaldīto valstij piederošo uzņēmumu Baltijā. Citadeles vīzija ir kļūt par vērtīgāko vietējo finanšu grupu Baltijas valstīs. 75% mīnus vienas bankas Citadele akcijas īpašniece ir VAS “Privatizācijas aģentūra”, bet 25% un viena akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes