Banka Citadele

Citadele Index: Trešdaļa Latvijas uzņēmumu šogad plāno veikt ieguldījumu darbinieku apmācībā un palielināt algas

Publicēts

Lai veicinātu darbinieku motivāciju un izaugsmi, 33% Latvijas uzņēmumu šogad plāno veikt ieguldījumu darbinieku apmācībās, savukārt 29% - palielināt darbinieku algu fondu. Darbinieku motivēšanas un izaugsmes pasākumos lielākoties plāno ieguldīt lieli, kā arī eksportējošie uzņēmumi, liecina jaunākais Citadele Index pētījums.

Savukārt katrs piektais jeb 20% uzņēmēju darbinieku motivēšanai un izaugsmei plāno izmaksāt prēmijas, kā arī 20% plāno iegādāties veselības apdrošināšanas polises.

Citadele Index liecina, ka dažādus pasākumus darbinieku motivēšanai un izaugsmei pārsvarā plāno lielie uzņēmumi ar 250 un vairāk darbiniekiem, kā arī eksportējošie uzņēmumi. Apmācīt darbiniekus plāno 79% uzņēmumu, kas nodarbina 250 un vairāk darbinieku, 71% uzņēmumu ar nodarbināto skaitu no 50 līdz 249 cilvēkiem, 59% uzņēmumu ar nodarbināto skaitu no 10 līdz 49 cilvēkiem un tikai 29% uzņēmēju ar 1 līdz 9 darbiniekiem.

44% no uzņēmumiem, kuri plāno ieguldīt darbinieku apmācībā, ir eksportējoši. Vērtējot pēc darbības sfēras, apmācīt darbiniekus plāno 38% ražojošo uzņēmumu, 34% pakalpojumu nozares uzņēmumu, 32% tirdzniecības un 29% būvniecības uzņēmumi.

Savukārt darbinieku atalgojuma fondu biežāk palielināt plāno būvniecības un ražošanas nozarēs strādājošie uzņēmumi – attiecīgi 35% un 33%. No eksportējošiem uzņēmumiem 36% plāno atalgojuma fonda palielināšanu.

Atalgojumu plāno palielināt vairāk nekā puse jeb 58% uzņēmumu ar 250 un vairāk darbiniekiem, 53% uzņēmumu ar nodarbināto skaitu no 10 līdz 49, 45% uzņēmumu ar darbinieku skaitu no 50 līdz 249 un katrs ceturtais jeb 26% - ar darbinieku skaitu līdz 9 cilvēkiem.

Līdzīgi ir arī ar prēmiju izmaksāšanu – vairāk nekā puse jeb 54% uzņēmumu, kas nodarbina 250 un vairāk darbinieku plāno izmaksāt prēmijas, bet tajā pašā laikā šādu ieguldījumu plāno veikt vien katrs piektais jeb 18% uzņēmumu, kas nodarbina līdz 9 cilvēkiem. Lielākoties prēmiju izmaksu plāno tirdzniecības nozarē strādājošie uzņēmumi - 27%. Pārējās nozarēs prēmiju izmaksu plāno retāk – pa 19% ražošanas un pakalpojumu sfērā strādājošie uzņēmumi un 12% būvniecībā.

Interesanti, ka dažādu nozaru uzņēmumiem ir līdzīgi plāni attiecībā uz veselības apdrošināšanas polišu iegādi darbiniekiem. Ar tām nodrošināt darbiniekus ieplānojis katrs piektais jeb 20% tirdzniecības, būvniecības un pakalpojumu nozaru uzņēmumu un 18% ražošanas uzņēmumu. Savus darbiniekus nodrošināt ar polisēm plāno 74% uzņēmumu ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk cilvēku, savukārt tajā pašā laikā uzņēmumi ar nodarbināto skaitu līdz 9 darbiniekiem - četras reizes retāk jeb 17%.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes