CBL Asset Management

Apvienos "CBL Asset Management" IPAS ieguldījumu fondus un emitēs divu klašu ieguldījumu apliecības

Publicēts

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome atļāvusi "CBL Asset Management" IPAS veikt tās pārvaldītā ieguldījumu fonda "CBL Eastern European Fixed Income Funds" apakšfondu "CBL Eastern European Bond Fund - EUR" un "CBL Eastern European Bond Fund - USD" iekšzemes apvienošanu.

Sekojot ieguldījumu fondu nozares labākajai starptautiskajai praksei, "CBL Asset Management" IPAS kā pirmā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Latvijā izveidos ieguldījumu fondu ar ieguldījumu apliecību klasēm atšķirīgās valūtās. Apvienošanas rezultātā tiks nodrošināta efektīvāka ieguldījumu portfeļa pārvalde. Fonda ieguldītājiem nav nepieciešams veikt jebkādas darbības saistībā ar šīm izmaiņām. Būtībā mainīsies tikai esošo ieguldījumu apliecību nosaukumi.

Proti, tiks mainīts apakšfonda "CBL Eastern European Bond Fund - USD" nosaukums uz “CBL Eastern European Bond Fund”, un apvienošanas rezultātā izveidotais fonds emitēs divu klašu ieguldījumu apliecības: R Acc USD un R Acc EUR (hedged). Apakšfonda ”CBL Eastern European Bond Fund - EUR” (ISIN LV0000400174) ieguldījumu apliecības tiks apmainītas uz “CBL Eastern European Bond Fund” R Acc EUR (hedged) klases ieguldījumu apliecībām un apakšfonda “CBL Eastern European Bond Fund - USD” (ISIN LV0000400125) ieguldījumu apliecības tiks apmainītas uz “CBL Eastern European Bond Fund” R Acc USD klases ieguldījumu apliecībām.

Ar pilnu paziņojuma ieguldītājiem tekstu par „CBL Asset Management” IPAS ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu var iepazīties pārvaldītāja interneta mājas lapā: www.cblam.lv/lv/investment-funds/bond/eastern-european-usd sadaļā “Dokumenti”.

"CBL Asset Management" IPAS ir AS “Citadele banka" grupas uzņēmums. "CBL Asset Management" IPAS nodrošina valsts fondēto pensiju plānu pārvaldīšanu, sabiedrības dibināto fondu pārvaldīšanu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes