CBL Asset Management

Par ieguldījuma fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” likvidācijas gaitu

Publicēts

Kā iepriekš tika ziņots, “Citadele Baltic Real Estate fund - II” (Fonds) likvidācijas termiņš, ieguldītājiem balsojot, tika noteikts 2016. gada 16. februāris. Šobrīd ir pilnībā pabeigta pārdošana un saņemta nauda par visiem Fonda nekustamā īpašuma objektiem, izņemot tirdzniecības centru Lietuvā. Šim vienam atlikušajam Fonda nekustamajam īpašumam ir atrasts pircējs un panākta vienošanās par tā cenu, kā arī tiek veiktas pēdējās darbības līguma parakstīšanai un naudas saņemšanai. Tiklīdz tiks saņemta nauda par šo īpašumu, tā nekavējoties tiks veiks likvidācijas kvotas aprēķins un likvidācijas gala rezultātā iegūtie naudas līdzekļi likumā noteiktajā apjomā tiks izmaksāti ieguldītājiem atbilstoši to ieguldījumu apliecību skaitam.

Informācija par Fonda likvidācijas pabeigšanu un naudas līdzekļu izmaksas ieguldītājiem termiņiem tiks publicēts mājas lapās: www.citadele.lv un www.cblam.lv, kā arī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tuvāko nedēļu laikā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes