CBL Asset Management

Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā

Publicēts

„CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns" un "CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns" dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā stājas spēkā 2017. gada 1. martā un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes