Banka Citadele

Informācija par izmaiņām “Rīkojumu izpildes politikā ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā”

Publicēts

Vēlamies informēt klientus, kuri izmanto vai ir izmantojuši AS “Citadele banka” sniegtos ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus, ka ir veiktas izmaiņas “Rīkojumu izpildes politikā ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā” (turpmāk – “Rīkojumu izpildes politika)”.

Izmaiņas skar “Rīkojumu izpildes politikas” sadaļas: “Rīkojumu veidi”, “Rīkojumu iesniegšana”, “Rīkojumu apvienošana un sadalīšana”, “Labākā rezultāta sasniegšana”. Tāpat ir aktualizētas bankai pieejamās klientu rīkojumu izpildes vietas.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar “Rīkojumu izpildes politikas” jauno redakciju un ar rīkojumu izpildes vietu sarakstu, kas ir pieejami šeit, kā arī jebkurā bankas klientu apkalpošanas centrā.

Gadījumā, ja Jums ir iebildumi un Jūs nepiekrītat “Rīkojumu izpildes politikai”, aicinām nekavējoties sazināties ar banku. Informējam, ka Jums ir tiesības, veicot visus nepieciešamos norēķinus ar banku, izbeigt noslēgto līgumu par pakalpojumu sniegšanu 7 bankas darba dienu laikā no šī paziņojuma datuma, rakstveidā informējot banku.

Ja banka nav saņēmusi Jūsu iebildumus attiecībā uz “Rīkojumu izpildes politiku” 7 bankas darba dienu laikā, tad tiek uzskatīts, ka Jūs esat piekritis “Rīkojumu izpildes politikai”.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes