Banka Citadele (Latvija)

Jautājumi un atbildes par pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna pārvaldītāja maiņu

Publicēts

Kāpēc saņēmāt vēstuli no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par Jūsu pensiju 2. līmeņa pārvaldītāja maiņu?

Pensiju sistēmas dalībnieki, kuru pensiju 2. līmeņa uzkrājumus līdz šim pārvaldīja pārvaldības sabiedrība “PNB Asset Management” saņēma vēstuli no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, informējot, ka turpmāk pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu pārvaldīs AS “Citadele banka” meitas sabiedrība “CBL Asset Management” IPAS. Pārvaldnieka maiņa notika pārvaldītāja “PNB Asset Management” darbības pārtraukšanas dēļ. “CBL Asset Management” pārvaldīšanas tiesības ieguva, jo uzvarēja cenu aptaujā.

Kāpēc saņēmāt vēstuli pat, ja neesat bankas Citadele vai PNB klients?

Neviena banka nepārvalda pensiju 2. līmeņa uzkrājumus, to dara licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības. Latvijā ir septiņi šādi pārvaldnieki - četru lielāko banku meitas kompānijas (Citadele, Swedbank, SEB un Luminor, kā arī trīs bankām nesaistīti uzņēmumi - ABLV Asset Management, INVL Asset Management un Indexo). Līdz ar to Jūsu pensijas 2. līmeņa uzkrājumu var pārvaldīt jebkura no septiņām pārvaldes sabiedrībām, neatkarīgi no tā, kuras bankas klients esat.

Neesat pats izvēlējies pensiju pārvaldītāju, bet saņēmāt vēstuli par pensiju pārvaldnieka maiņu?

Iedzīvotāju pensiju 2. līmeņa uzkrājumu var pārvaldīt iedzīvotāja brīvi izvēlēts pārvaldnieks. Katram savu izvēli jādara zināmu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), izvēloties pārvaldītāju un pensiju plānu no saraksta portālā latvija.lv vai VSAA klientu centros. Ja no iedzīvotāja puses netiek izdarīta izvēle, tad viņa uzkrājums rotācijas kārtībā tiek uzticēts kādam no pārvaldniekiem konservatīvā pensiju plānā. Tāpat, uzsākot darba gaitas, arī katrs jaunietis tiek aicināts izdarīt pārvaldnieka izvēli. Ja sešu mēnešu laikā kopš pirmās darba algas saņemšanas viņš izvēli neizdara pats, pensijas uzkrājums tiek uzticēts kādam no pārvaldniekiem. Tādēļ pastāv iespēja, ka iedzīvotājs pats var nezināt, ka bija PNB klients.

Kā uzzināt, kas pārvalda Jūsu 2. līmeņa pensiju uzkrājumu?

Katrs iedzīvotājs portālā latvija.lv var uzzināt, kas pārvalda viņa uzkrājumu un cik liels tas ir.

Portālā latvija.lv ir iespējams arī mainīt pašreizējo pensija 2. līmeņa uzkrājuma pārvaldnieku. Mainīt pārvaldnieku iespējams vienreiz kalendārajā gadā, savukārt, mainīt pensiju plānu no viena pārvaldnieka piedāvātajiem plāniem iespējams divas reizes gadā.

Jāpiemin, ka neviens no pārvaldniekiem nezina, kas ir viņa klienti, to zina tikai VSAA un šos datus pārvaldniekam neizpauž. Pārvaldnieki strādā ar kopējiem deleģētajiem uzkrājumiem, un viņu mērķis ir vairot Jūsu uzkrājumu, ieguldot to dažādos finanšu instrumentos pasaulē.

Kas mainās, ja turpmāk Jūsu pensijas uzkrājumu pārvaldīs “CBL Asset Management”?

Vēstule, ko saņēmāt no VSAA, ir informatīva, un Jums nav jāveic nekādas papildu darbības. Jūsu pensijas uzkrājums nav mainījies, un to ar zemākā komisijas maksām turpmāk pārvaldīs Citadeles meitas uzņēmums “CBL Asset Management”, kas ir viens no pieredzējušākajiem pensiju pārvaldniekiem Latvijā. “CBL Asset Management” ir lielākā profesionāļu komanda, kas tiešā viedā pārvalda šos uzkrājumus. Pārvaldnieka darbības rezultāti ir ne tikai vieni no labākajiem starp Latvijas pensiju pārvaldniekiem, bet arī globāli tas ir dažādu reitingu topos. “CLB Asset Management” ir trešais lielākais pensiju 2. līmeņa uzkrājumu pārvaldītājs Latvijā gan pārvaldīto aktīvu, gan dalībnieku ziņā. “CBL Asset Management” pensiju plānu ienesīgums starp nozares līderiem ir profesionālās komandas pieredzes un spēju apliecinājums.  

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes