CBL Asset Management

Pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu “Gauja”, “Daugava” un “Venta” pievienošana citiem ieguldījumu plāniem ir pabeigta

Publicēts

IPAS „CBL Asset Management” informē, ka 06.10.2021. ir pabeigta IPAS „CBL Asset Management” 2. pensiju līmeņa ieguldījuma plāna “Gauja” (turpmāk – Pievienojamais plāns) pievienošana ieguldījuma plānam "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns" (turpmāk – Iegūstošais plāns). Tāpat pabeigta ir ieguldījumu plānu “Daugava” un “Venta” (turpmāk – Pievienojamie plāni) pievienošana ieguldījumu plānam "CBL Universālais ieguldījumu plāns" (turpmāk – Iegūstošais plāns).

Pievienošanas rezultātā visi Pievienojamo ieguldījumu plānu aktīvi un saistības ir nodotas Iegūstošajiem ieguldījumu plāniem. Pievienojamo ieguldījumu plānu dalībnieki ir kļuvuši par Iegūstošo ieguldījumu plānu dalībniekiem. Pievienojamie ieguldījumu plāni “Gauja”, “Daugava” un “Venta” ir pārstājuši pastāvēt.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes