Banka Citadele

No jauna izsniegtais Citadeles finansējums vairāk nekā 800 miljonu apmērā sniedz būtisku atbalstu Baltijas ekonomikai

Publicēts

  • No jauna izsniegtais aizdevumu apjoms pirmajos deviņos mēnešos sasniedzis 812 miljonus, un Baltijas rezidentu depozīti pieauga par 413 miljoniem eiro.
  • Aktīvo klientu skaits 2021. gada 30. septembrī sasniedza 358 tūkstošus, gada laikā veidojot 11 % pieaugumu.
  • Moody’s paaugstina Citadeles kredītreitingu līdz Baa2 ar stabilu nākotnes prognozi.

“Rekorda augstais bankas izsniegtais finansējums, gada laikā veidojot 148 % pieaugumu, un pastāvīgi augošais klientu skaits, liecina par bankas stabilo izaugsmes kursu. Savukārt 38 % mobilās lietotnes lietotāju skaita pieaugums ir apliecinājums veiksmīgai sabiedrības digitālajai transformācijai un klientu gatavībai ikdienā izmantot digitālos finanšu pakalpojumus. Šī gada trešā ceturkšņa fokusā mums bija, pirmkārt, darbs ar tirgū vadošajiem uzņēmumiem pie aktuālajiem ilgtspējīgu inovāciju projektiem partnerība ar Helvi, otrkārt, aktīvā gatavošanās fāze Citadele Phone POS un Google Pay palaišanai,” saka Johans Akerbloms (Johan Åkerblom), Citadeles vadītājs.

Baltijas privātpersonu, MVU, korporatīvā un līzinga segmenta klientiem jaunos aizdevumos izsniegti 812 miljoni eiro

2021. gada deviņos mēnešos klientiem jaunos aizdevumos tika izsniegta rekorda augsta summa – 812 miljoni eiro, divas ar pusi reizes vairāk tajā pat periodā pagājušajā gadā. 2021. gada 3. ceturksnī tika izsniegti 261 miljons eiro, 11 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.

Kopējais aizdevumu portfelis 2021. gada 30. septembrī bija 2,602 miljoni eiro, kas ir par 69 % vairāk nekā 2020. gada beigās.

Portfeļa pieaugumu ietekmēja SIA UniCredit Leasing (pārdēvēts par SIA Citadele Leasing) iegāde gada sākumā.

Spēcīgi finanšu rezultāti

Spēcīgi finanšu rādītāji ar neto peļņu 44.7 miljoni eiro 2021. gada deviņos mēnešos un gada kapitāla atdevi 16.3 %. Neto peļņa 3. ceturksnī bija 12.2 miljoni eiro, un kapitāla atdeve sasniedza 12.7 %.

Citadele turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2021. gada 30. septembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu) bija 19.0 % un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 161 %.

Klientu depozīti 2021. gada 30. septembrī sasniedza 3,893 miljonus eiro, 6 % pieaugums salīdzinājumā ar 2020. gada beigām. Baltijas rezidentu noguldījumi palielinājās par 413 miljoniem eiro (+13 %).

Moody’s paaugstina Citadeles kredītreitingu līdz Baa2

2021. gada 13. septembrī starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s paaugstināja Citadeles kredītreitingu, piešķirot Baa2 reitingu ar stabilu nākotnes prognozi. Paaugstinot bankas kredītreitingu, Moody's ir ņēmis vērā pastāvīgu uzlabojumu Citadeles maksātspējas rādītājos, bankai būtiski samazinot slikto kredītu īpatsvaru, augstāku kapitalizācijas veidošanu pēc SIA UniCredit Leasing iegādes (pārdēvēts par SIA Citadele Leasing), un bankas darbības vides uzlabošanos.

Citadele emitē nenodrošinātas obligācijas 200 miljonu eiro apmērā

2021. gada novembrī Citadele ir veikusi 200 miljonu eiro nenodrošināto (Senior Unsecured) obligāciju emisiju. Moody’s obligācijām ir piešķīris reitingu Baa3. Obligāciju dzēšanas termiņš ir pieci gadi, ar iespēju tās dzēst pirms termiņa pēc četriem gadiem.

"Šis ir vēsturisks brīdis - obligāciju emisija ir ne tikai pirmā reize Citadelei, bet arī pirmā reize pēdējo 10 gadu laikā, kad kāda Latvijas banka piesaista finansējumu starptautiskajos kapitāla tirgos. Šis darījums ir apliecinājums mūsu neatlaidīgajam darbam, kas atvieglo parāda vērtspapīru izvietošanas iespējas gan Baltijas tirgū, gan ārpus tā," piebilst Citadeles vadītājs.

Emisijas mērķis ir nodrošināt atbilstību Minimālā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasībām (MREL). Līdztekus no emitētajām obligācijām Citadele izmantos vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai.

Par Citadeles grupu

Citadeles misija ir modernizēt banku nozari un sniegt klientiem un biznesam visā Baltijā vairāk iespēju.

Citadeles banka ir otrā lielākā banka Latvijā pēc aktīviem. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 2020. gadā viens no vadošajiem klientu servisa novērtēšanas un uzlabošanas uzņēmumiem Centrālajā un Austrumu Eiropā – “Dive GROUP” – jau sesto reizi atzina Citadeli par banku ar labāko klientu apkalpošanas servisu Latvijā un otro labāko Lietuvā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes