CBL Asset Management

Kur šobrīd ieguldīt, lai cīnītos ar inflāciju?

Publicēts

Andris Kotāns, Citadeles meitas uzņēmuma CBL Asset Management valdes loceklis un fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Aizvadītais gads pasaulei bijis politisku, humānu un ekonomisku izaicinājumu pilns. Karam Ukrainā novedot pie inflācijas uzplaiksnījuma, šobrīd mēs piedzīvojam monetārās sistēmas pārprogrammēšanu, un šādā vidē kapitāla vērtības saglabāšana ir liels izaicinājums. Kur pašreizējos ekonomiskajos apstākļos ieguldīt, lai cīnītos ar inflāciju, un vai šobrīd finanšu tirgos ir pamats kaut nelielam optimismam?

2022. gads ir bijis pagrieziena punkts pasaules ekonomikā – gadiem ilgusī atbalstošā monetārā politika inflācijas rezultātā ir nonākusi strupceļā, izraisot centrālo banku bāzes procentu mērķtiecīgu paaugstināšanu. Šo inflācijas uzplaiksnījumu diemžēl veicināja traģēdija – karadarbība Eiropas kontinentā. Taču var teoretizēt, ka šāds monetāro notikumu pavērsiens kalpojis kā noderīgs attaisnojums centrālajām bankām beidzot izkāpt no negatīvo likmju apburtā loka.

Raugoties vidējā un ilgākā termiņā, ļoti iespējams šis ir veselīgs pavērsiens pasaules ekonomikai, kur naudai un kapitālam ir atgriezta pozitīva vērtība, un tas ir pamats veselīgai kapitāla izvietošanai un produktīvai ekonomiskai izaugsmei. Taču šogad izjutām tikai īstermiņa efektus šai pārejai no viena monetārā režīma uz citu – satricinājumus un perturbācijas, kam finanšu tirgi ir krāšņākais spogulis. Caurmērā visu finanšu aktīvu vērtības ir zemākas kā gada sākumā, īstermiņā iecenojot zemāku ekonomisko izaugsmi un augstāku kapitāla cenu.

Lūkojoties nākotnē, lai gan ziņu lentas turpina būt pārpildītas ar satraucošiem notikumiem, nosacījumi ieguldītājiem vidējā un ilgākā termiņā ir kļuvuši, ļoti iespējams, labvēlīgāki. Procentu likmju produktiem (obligācijām, depozītiem utt.) ir atjaunots pozitīvs un daudzviet pat pievilcīgs ienesīgums, un ir izzuduši iepriekš nesamērīgi augsti novērtējumi akciju (sevišķi uz izaugsmi vērstos) tirgos.

Kā finanšu tirgi reaģētu uz potenciālu kara eskalāciju?

Finanšu tirgu un ekonomiku reti spēj pārsteigt viena un tā pati tēma vairākkārt. Tas ļauj domāt, ka tirgus šobrīd ir gatavs absorbēt ievērojami plašāku militāro notikumu scenāriju spektru kā pirms gada. Tomēr nav jābūt finanšu profesionālim, lai saprastu acīmredzamo – ja konflikts Ukrainā eskalēsies citos līmeņos vai attīstīsies reāla militāra konfrontācija starp ASV un Ķīnu - ieguvēju nebūs, un to redzēsim arī finanšu tirgos. Ar šo militāro rēgu pasaulei un finanšu tirgiem jāsadzīvo, tomēr augstākminētās finanšu vides pārmaiņas un attiecīgi uzaudzētais atdeves potenciāls dod zināmu optimismu vismaz vidējā termiņā.

Kur ieguldīt, lai cīnītos ar inflāciju?

Neērtā taisnība ir tāda, ka faktiski neeksistē instrumenti, kas bez riska uzņemšanās pilnībā spēj segt inflāciju. ASV jau redzam gada inflācijas tempu palēnināšanos, un šai tendencei būtu jāsasniedz Eiropu 2023. gada pirmajā pusē. Lai arī kāds precīzi ir pēdējo 12 mēnešu inflācijas cipars, atrodamies fundamentāli atšķirīgā situācijā kā iepriekš. Obligācijas un to fondi kļuvuši par reālu alternatīvu naudas ieguldījumiem. Piemēram, cīņā ar inflāciju jau var noderēt salīdzinoši drošās attīstīto valstu investīciju reitinga korporatīvās obligācijas, kuru ienesīgums līdz dzēšanai Eiropā šobrīd svārstās 3.0 % - 3.3 % diapazonā (ilustrācijai 5 gadu termiņā). Augstāka riska obligāciju fondiem, kas iegulda zemāka reitinga uzņēmumu parāda vērtspapīros vai attīstības valstu tirgos, portfeļu vidējie ienesīgumi uzlēkuši daudz iespaidīgāk līdz 6 % - 8 % EUR izteiksmē, tomēr šajā segmentā kāda daļa no ienesīguma jārezervē kredītzaudējumiem, kādi neizbēgami tirgos dažviet būs uz izaicinošās ekonomikas izaugsmes fona.

Vienlaikus nav mainījies tas, ka, lai ar savām investīcijām censtos apsteigt inflācijas tempus, vidējā termiņā bez ieguldījumiem akcijās neiztikt.

Trīs ieteikumi cilvēkiem, kuri domā par ieguldīšanu

Pirmais ieteikums nebaidīties no finanšu tirgiem. Tie ir svārstīgi un reizēm nesaprotami, tomēr tas ir caurspīdīgākais un efektīvākais veids, kā piedalīties pasaules ekonomikas procesos un ilgākā laika posmā vairot savu kapitālu ārpus sava tiešā darba vai biznesa. Otrkārt, nepieciešams sekot finanšu pamat-patiesībām. Centieties nodefinēt savu ilgāka laika finanšu plānu, kura ietvaros veicat attiecīgos ieguldījumus. Saprast savu reālo ieguldījumu termiņu un gatavību sadzīvot ar cenu svārstībām ir izšķirīgi, lai identificētu optimālāko riska un sagaidāmā ienesīguma kombināciju. Treškārt, īpaši šādos svārstīgos apstākļos ir aktuāla ieguldījumu diversifikācija (ģeogrāfiska, starp nozarēm un aktīvu klasēm). Pie mazākām ieguldījumu summām ieguldījumu fonds ir visticamākā loģiskā izvēle. Visbeidzot, veidojiet labus ieradumus, veicot regulārus ieguldījumus sevis izvēlētos risinājumos.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes