Banka Citadele

Vēl mēnesi garantētās atlīdzības saņemšanai var pieteikties ABLV Bank, AS klienti, kuri līdz šim to nav izdarījuši

Publicēts

Citadele informē, ka saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto tie likvidējamās ABLV Bank, AS noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri līdz 23.02.2023. plkst. 23.59 nepieteiksies tās saņemšanai, ar 24.02.2023. plkst. 00.00 zaudēs prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Ņemot vērā minēto, aicinām visus noguldītājus, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību un kuri to līdz šim vēl nav izdarījuši, pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai līdz 23.02.2023. plkst. 23.59. Aicinājums neattiecas uz noguldītājiem, kuriem nav tiesību saņemt garantēto atlīdzību vai kuriem ir spēkā ierobežojumi garantētās atlīdzības saņemšanai.

Atgādinām, ka garantētās atlīdzības izmaksu likvidējamās ABLV Bank, AS noguldītājiem nodrošina AS "Citadele banka".

Vairāk informācijas par pieteikšanās kārtību.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.

Tiem noguldītājiem, kuriem atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 27. panta pirmajai daļai garantētās atlīdzības izmaksa ir atlikta, tā būs pieejama piecus gadus no brīža, kad izbeigušies apstākļi, kas bija par pamatu garantētās atlīdzības izmaksas atlikšanai.

Papildus informējam, ka saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 19. panta septīto daļu ar 24.02.2023. izbeigsies zvērinātu tiesu izpildītāju un nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie ierobežojumi garantētās atlīdzības izmaksai, kas bija uzlikti garantētajai atlīdzībai saistībā ar iespējamu naudas līdzekļu piedziņu. Tādējādi šiem noguldītājiem, sākot ar 24.02.2023., būs tiesības turpmākos piecus gadus pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes