Banka Citadele

Citadele iegūst statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”

Publicēts

Banka Citadele ieguvusi Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” novērtējumu, kas apliecina uzņēmuma ikdienas rūpes par darba vidi un darbinieku labbūtību.

Iniciatīvas mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību, kas ir empātiska, cilvēcīga, saprotoša un iekļaujoša, tādējādi veicinot darbinieku spēju rast līdzsvaru starp privāto un profesionālo dzīvi.

“Darbs ir vieta, kur strādājošie pavada ievērojamu daļu no savas ikdienas. Profesionālo pienākumu izpildei nepieciešams veltīt gan laiku, gan enerģiju, līdz ar to darba un privātās dzīves savienošana var kļūt par izaicinājumu. Šī iemesla dēļ rūpes par darbinieku labbūtību ir viens no svarīgākajiem vadītāju un uzņēmumu uzdevumiem, kā arī būtisks instruments, lai nodrošinātu ilgtspējīgu organizācijas darbību. Citadelei bija svarīgi iesaistīties šajā iniciatīvā, lai izvērtētu, kādas aktivitātes uzņēmums jau nodrošina un kādas iniciatīvas vēl var ieviest, lai veicinātu darbinieku labbūtību,” stāsta Liene Grūtupa, Citadeles Personāla vadītāja. 

Novērtējums “Ģimenei draudzīga darbavieta”  iegūts, pateicoties uzņēmuma darba videi. Citadele piedāvā daļēji attālināta darba iespējas, saliedēšanās un svētku pasākumus darbiniekiem, veselības apdrošināšanu, darbinieku iesaisti, kā arī daudzas citas aktivitātes. Statuss Citadelei piešķirts uz diviem gadiem.