Citadele Banka

Bankās 98% maksājumu tiek veikti bez filiāļu starpniecības

Publicēts

Vairākums jeb 98% Latvijas banku klientu maksājumu 2013. gadā tika veikti internetbankās vai ar maksājumu kartēm. Tikai 2% no kopējā maksājumu skaita pērn ir veikti, iesniedzot maksājumu uzdevumu papīra dokumenta veidā, tas ir, banku filiālēs, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas aprēķini, balstīti uz Latvijas Bankas apkopoto statistiku.

Kopumā 2013. gadā Latvijas bankās klienti veikuši 118 miljardus norēķinu maksājumu, no kuriem 40% veikti internetbankās, 55% - ar maksājumu kartēm un tikai 2% maksājumu veikti banku filiālēs ar papīra dokumentu starpniecību. Pārējie maksājumi ir tiešais debets un e-naudas maksājumi.

Ar papīra dokumenta starpniecību veikto maksājumu apjoms īpaši strauji ir samazinājies tieši pagājušā gadā - par 15%, salīdzinot ar 2012. gadu. Tāpat 2013. gadā būtiski audzis ar maksājumu kartēm veikto darījumu skaits - salīdzinot ar gadu iepriekš, šādu darījumu skaits bija audzis par 18%, liecina Komercbanku asociācijas aplēses. Šī tendence noteikti ir saistāma arī ar eiro ieviešanu un iedzīvotāju racionālas uzvedības izvēli, izprotot, ka lētākais, ērtākais un vienkāršākais veids, kā pārdzīvot eiro ieviešanu, ir attālināto pakalpojumu un maksājumu kartes izmantošana, vērtē Komercbanku asociācijā. Bankām un to klientiem būs pietiekami liels izaicinājums uzturēt tikpat augstu karšu izmantošanas proporciju arī pēc eiro ieviešanas.

Kopumā maksājumu dati par 2013. gadu apliecina, ka banku klienti arvien vairāk izmanto attālinātos pakalpojumus - internetbanku, mobilās lietotnes, telefonbanku, kā arī maksājumu kartes. Ņemot vērā šo klientu uzvedību, bankas īpašu vērību pievērš tieši attālināto pakalpojumu piedāvājuma uzlabošanai un pilnveidei.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes