AS “Citadele banka” 2017. gada finanšu kalendārs

Publicēts

AS “Citadele banka” finanšu pārskati 2017. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

28.02.2017. 2016. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
01.03.2017. Gada pārskats par 2016. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
31.05.2017. 2017. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
31.08.2017. 2017. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
31.08.2017. Starpperioda finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017. gada 30. jūnijam kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
30.11.2017. 2017. gada 3.ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)

 

Recent announcements

Show all announcements