AS “Citadele banka” 2018. gada trešajā ceturksnī turpina izaugsmi tās galvenajos biznesa segmentos un ievieš jaunas inovācijas

Publicēts

Citadeles grupa paziņojusi tās 2018. gada 3. ceturkšņa rezultātus, kas atspoguļo izaugsmi nozīmīgākajos darbības segmentos Baltijā, bankas sniegto pakalpojumu attīstību un inovācijas klientiem. Ieņēmumu apjoma pieaugums un Moody’s kredītreitinga paaugstinājums norāda uz grupas izaugsmi atbilstoši mērķim kļūt par vadošo banku pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstīs.

Galvenie rādītāji

  • Moody’s paaugstina bankas kredītreitingu uz Ba1
  • Bankas mobilajā aplikācijā ieviestas jaunas funkcijas
  • Neto procentu ienākumi 2018. gada deviņos mēnešos pieauguši par 10%, sasniedzot 61.1 miljonu eiro
  • Kopš 2017. gada 31. decembra kredītportfelis pieaudzis par 42 miljoniem eiro. 2018. gada trešajā ceturksnī jaunajos kredītos Citadeles grupa izsniedza 140.1 miljonu eiro
  • Kapitāla pietiekamības rādītājs sasniedza 18.3%

Citadeles grupas 2018. gada trešā ceturkšņa sniegumu galvenokārt ietekmēja neto procentu ienākumu apjoma pieaugums no Baltijas kredītportfeļa un uzlabojumi kredītportfeļa likmēs. Salīdzinājumā ar 2017. gada 9 mēnešiem, Citadeles grupas neto procentu ienākumi pieauga par 10%, sasniedzot 61.1 miljonu eiro. Par spīti radītajam spiedienam uz komisijas un citiem ienākumiem, neto peļņa ir nedaudz zemāka kā iepriekšējā gadā, 2018. gada pirmajos 9 mēnešos sasniedzot 24.7 miljonus eiro.

Guntis Beļavskis, bankas Citadele valdes priekšsēdētājs: „Šī gada pirmo deviņu mēnešu laikā mēs turpinājām nostiprināt Citadeles kā inovāciju ieviesējas pozīciju finanšu pakalpojumu jomā Baltijā, ieviešot jaunas digitālās funkcijas internetbankā un mobilajā aplikācijā. Mēs turpinājām īstenot mūsu kreditēšanas stratēģiju atbilstoši mērķim kļūt par vadošo banku pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstīs, 2018. gada trešajā ceturksnī jaunajos kredītos izsniedzot 140 miljonu eiro. Grupas kredītreitinga paaugstinājums un Moody’s pozitīvā nākotnes prognoze ir apliecinājums bankas progresam Baltijas izaugsmes stratēģijas īstenošanā, aktīvu kvalitātes un kapitāla līmeņa uzlabošanā, kapitāla pietiekamības rādītājam pieaugot līdz 18.3%. Grupa saglabāja arī spēcīgu likviditātes pozīciju, likviditātes seguma rādītājam (LCR) sasniedzot 272% un kredītu-noguldījumu attiecībai 2018. gada septembrī sasniedzot 53%.”

Bankas izsniegtie kredīti korporatīvajiem klientiem un privātpersonām

2018. gada trešajā ceturksnī bankas kopējais kredītportfeļa apjoms sasniedza 1.37 miljardus eiro, kas ir 42 miljonu eiro pieaugums salīdzinājumā ar 2017.gada beigām. Kredītportfeļa pieaugumu sekmēja biznesa aktivitātes privātpersonu un MVU apkalpošanas segmentā, kā arī līzinga portfeļu pieaugums.

Pārskata perioda laikā Citadeles grupa stiprināja tās kapitāla pietiekamības rādītāju sasniedzot 18.3%, salīdzinājumā ar 17.0% 2017. gada 30. septembrī. Grupas likviditātes pozīcija saglabājās spēcīga, Citadeles grupas LCR rādītājam sasniedzot 272% un kredītu-noguldījumu attiecībai 2018. gada trešajā ceturksnī sasniedzot 53%.

Biometrija un digitālo tehnoloģiju inovācijas

2018. gada pirmajos deviņos mēnešos Citadeles grupa turpināja attīstīt un ieviest inovatīvus risinājumus vairākās jomās – uzlaboja internetbanku un mobilo lietotni, turpināja atjaunināt bezkontakta maksājumu termināļus un uzstādīja jaunus bankomātus ar skārienjūtīgajiem ekrāniem. Citadele kļuva par pirmo banku Latvijā, kas mobilajā lietotnē ieviesa sejas atpazīšanas funkciju, lai autorizētos un apstiprinātu maksājumus. Sejas atpazīšanas (Face ID), pieskārienu (Touch ID) un citas funkcionalitātes Citadeles klientiem nodrošinās vēl ātrākus, ērtākus un drošākus bankas pakalpojumus.

Moody’s paaugstina Citadeles ilgtermiņa noguldījumu kredītreitingu

Šī gada oktobra sākumā starptautiskā reitingu aģentūra “Moody's Investors Service” publicēja paziņojumu, kurā Citadeles grupas ilgtermiņa depozītu reitings tika paaugstināts no Ba2 uz Ba1 ar pozitīvu nākotnes prognozi. Kā norāda Moody’s, Citadeles kredītreitinga paaugstināšana galvenokārt ir saistīta ar veiksmīgu bankas stratēģijas īstenošanu, paplašinot darbību Baltijas valstīs. Reitinga paaugstināšanu pozitīvi ietekmējis arī augstāks kapitāla līmenis, augoša pelnītspēja, slikto kredītu apjoma samazināšanās, bankas pārvaldības stiprināšana un risku mazināšana, kas saistīta ar starptautisku klientu apkalpošanu. Moody’s pozitīvā reitinga prognoze ir saistīta ar prognozēm par labvēlīgiem ekonomiskajiem un bankas darbības vides apstākļiem un Citadeles tirgus daļas turpmāku palielināšanos Baltijas valstīs.

Izmaiņas Padomē

Saistībā ar bankas padomes sastāva izmaiņām un Baroneses Catherine Ashton atkāpšanos no bankas padomes locekles amata šī gada septembrī, padomē tika ievēlētas divas jaunas locekles - Karina Saroukhanian and Sylvia Gansser-Potts – kuru kandidatūras šī gada oktobrī apstiprināja Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Par Citadeli

Citadeles grupas akcionāri ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un starptautisks investoru konsorcijs ar pieredzi banku sektorā visā pasaulē. Citadeles koncerns tiek pārvaldīts no Latvijas ar meitas uzņēmumiem un filiālēm Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Šveicē. Citadele nodrošina norēķinus un karšu maksājumus, aizdevumus, noguldījumu, ieguldījumu, aktīvu pārvaldes un līzinga pakalpojumus, kā arī virkni ekskluzīvus, unikālus produktus. 2018. gadā viens no vadošajiem klientu servisa novērtēšanas un uzlabošanas uzņēmumiem Centrālajā un Austrumu Eiropā – “Dive” – atzina Citadeli par banku ar labāko klientu apkalpošanas servisu Latvijā un Lietuvā.

 

Recent announcements

Show all announcements