AS “Citadele banka” 2019. gada finanšu kalendārs

Publicēts

AS “Citadele banka” finanšu pārskati 2019. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

28.02.2019. 2018. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
18.03.2019. Gada pārskats par 2018. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
31.05.2019. 2019. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (ierobežota pārbaude)
30.08.2019. 2019. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (ierobežota pārbaude)
22.11.2019. 2019. gada 3.ceturkšņa publiskais pārskats (ierobežota pārbaude)

Recent announcements

Show all announcements