AS ”Citadele banka” 2017. gada auditētais finanšu pārskats

Publicēts

  • Grupas neto procentu ienākumi pieauga par 14%, sasniedzot 75.4 miljonus eiro 
  • Neto kredītportfelis 2017. gadā pieauga par 7%, sasniedzot 1.33 miljardus eiro
  • Kapitāla pietiekamības rādītājs turpināja paaugstināties, sasniedzot 18.4%

2017. gadā Citadeles Grupa saglabāja augstu kapitāla pozīciju, turklāt kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR) 2017. gadā turpināja paaugstināties, sasniedzot 18.4% salīdzinājumā ar 16.5% 2016. gada decembrī.

Citadeles Grupa ir turpinājusi strādāt ar stabilu pelnītspēju: tās 2017. gada koriģētais RoE rādītājs sasniedza 11.9% un koriģētais RoA rādītājs bija 0.94%. Šāds pelnītspējas rādītājs ir viens no stabilākajiem tirgū.

AS “Citadele banka” Grupas 2017. gada neto peļņa (pirms vienreizējiem būtiskiem notikumiem) bija  31.5. miljoni eiro. Grupas peļņas rezultātu ietekmēja 23.2 miljonu eiro izdevumi, kas saistīti ar atliktā nodokļa aktīvu norakstīšanu Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokļa likumdošanas izmaiņu rezultātā. Šie izdevumi bija tikai fiskāli un neietekmēja grupas kapitāla apjomu. Šo grāmatojumu rezultātā Grupas neto peļņa bija 16.0 miljoni eiro. Citadele plāno, ka, sākot no 2018. gada, valstī īstenotā nodokļu reforma sniegs pozitīvu ietekmi un grupas neto peļņas apmērs atkal paaugstināsies.

2017. gadā Citadeles Grupa trupināja strādāt ar lielu likviditātes rezervi. Grupas noguldījumu apjoms bija 2.88 miljardi eiro. Noguldījumu apjoma pieaugums bija vērojams privātpersonu apkalpošanas segmentā - 5%, bet īpaši straujš - mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošana segmentā, kur noguldījumu pieaugums bija 21%, un korporatīvo klientu apkalpošanas segmentā, kur pieaugums bija 32%.

Citadeles Grupas neto kredītportfelis 2017. gadā pieauga par 7%, sasniedzot 1.33 miljardus eiro. Atbilstoši Citadeles stratēgijai kredītportfeļa pieaugumu vecināja Baltijas privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas segmenti. Vienlaikus turpināja uzlaboties arī aktīvu kvalitāte: slikto kredītu rādītājs (NPL) samazinājās līdz 8.3% salīdzinājumā ar 9.9% 2016. gada beigās.

2017. gadā Citadeles Grupas bankas jaunajos aizdevumos piešķīra 469 miljonus eiro, kas ir par 10% vairāk salīdzinājumā ar 2016. gadu. Latvijā piešķirto kredītu apjoms sasniedza 266 miljonus eiro, turpretim Lietuvā jaunajos aizdevumos tika piešķirti  142 miljoni eiro, bet Igaunijā - 64 miljoni eiro.

Bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis:

“2017. gadā Citadele ir sasniegusi augstākos kapitāla pietiekamības rādītājus kopš bankas dibināšanas. Es pateicos lieliskajai Citadeles komandai, kas kaldinājusi šādu rezultātu, ieguldot laiku, enerģiju un resursus bankas ilgtermiņa attīstībā.

Mēs vēlamies kļūt par līderi Baltijā digitālo bankas pakalpojumu un e-maksājumu jomā. Tādēļ 2017. gadā esam ieguldījuši vairāk nekā 3 miljonus eiro inovāciju attīstībai un bankas pakalpojumu digitalizācijai. Uzlabojumi iekļāva mobilo maksājumu ieviešanu, mobilās aplikācijas atjauninājumus, internetbankas attīstīšanu un kreditēšanas procesa automatizēšanu.

Bijām pirmie Baltijā, kas ieviesa maksājumus ar viedtālruni, aproci un uzlīmi, bankomātus ar skārienjūtīgu ekrānu. Veicām arī 11 Citadeles mobilās aplikācijas atjauninājumus un 8 internetbankas atjauninājumus. Tāpat Citadele bija pirmā, kas pieslēdzās Latvijas Bankas zibmaksājumu sistēmai. Uzskatām, ka tieši digitālo kanālu attīstība ir banku pakalpojumu nākotnes pamatā.

Lielā mērā pateicoties mūsu inovācijām un klientu servisa uzlabojumiem, mūsu aktīvo klientu skaits Baltijas valstīs turpina pieaugt. Turklāt, viens no vadošajiem klientu servisa novērtēšanas uzņēmumiem Centrālajā un Austrumu Eiropā "Dive" 2017. gadā atzina Citadeli par banku ar labāko klientu apkalpošanas servisu Latvijā un Lietuvā.

Citadelei ir vēl liels attīstības potenciāls. Grupa ir veikusi būtiskus ieguldījumus vairākos bankas darbības virzienos, lai turpmākajos gados Citadeles attīstība Baltijā būtu vēl straujāka un stabilāka.”

Gada sākumā Citadele sāka izsniegt klientiem bezkontakta maksājumu kartes, lai veidotu piemērotu infrastruktūru mobilo maksājumu attīstībai Latvijā. Sadarbībā ar globālu maksājumu tehnoloģiju kompāniju Visa pērn Citadele Latvijā laida klajā arī jauna zīmola kredītkarti – X karti.

2017. gadā Moody’s Investors Service paaugstināja Citadeles ilgtermiņa reitingu par divām pakāpēm (no B1 uz Ba2), saglabājot pozitīvu reitinga prognozi. 2017. gada novembrī Citadele noslēdza 20 miljonu eiro Otrā līmeņa subordinēto obligāciju emisiju. Veiktā emisija ļaus Grupai refinansēt esošās pakārtotās saistības pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un turpināt uzlabot grupas kapitāla pietiekamības rādītāju (CAR).

 

Korporatīvās pārvaldības paziņojums ir pieejams interneta mājas lapā www.cblgroup.com sadaļas „Investoriem” apakšsadaļā “Finanšu atskaites”.

Recent announcements

Show all announcements