Izmaiņas finanšu kalendārā

Publicēts

AS “Citadele banka” informē, ka ir veiktas izmaiņas Starpperioda finanšu pārskata par 6 mēnešu periodu līdz 2018. gada 30. jūnijam formātā.

Atjaunotais AS “Citadele banka” finanšu kalendārs:

 

22.02.2018. 2017. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
22.02.2018. Gada pārskats par 2017. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
31.05.2018. 2018. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
31.08.2018. 2018. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts) Starpperioda finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2018. gada 30. jūnijam (nerevidēts)
30.11.2018. 2018. gada 3.ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)

 

Recent announcements

Show all announcements