Precizējums par kreditoru prasību iesniegšanas datumu saistībā ar AB „Citadele” bankas (Lietuva) reorganizāciju

Publicēts

Bankas Citadele (Latvija) valde šī gada 5. jūlijā pieņēma galīgo lēmumu par meitas sabiedrības AB “Citadele” bankas (Lietuva) reorganizāciju, apvienojot to ar AS “Citadele banka” (Latvija) un izveidojot Lietuvā filiāli.

Informējam, ka saistībā ar LR Komerclikuma 345. panta (1) daļu AS “Citadele banka” noguldītājiem ir tiesības iesniegt kreditora prasību, ja tiek pierādīts, ka reorganizācija apdraud viņa prasījuma apmierināšanu. Banka Citadele precizē, ka prasības piesakāmas līdz 2018. gada 25. augustam (nevis 2018.gada 20. augustam) Republikas laukumā 2A, Rīgā, LV-1010.

Plānots, ka reorganizācija tiks pabeigta 2019. gada pirmajā pusē. Reorganizācijas laikā Lietuvā tiks atvērta jauna AS “Citadele banka” filiāle, kas pārņems visus AB “Citadele” bankas aktīvus, pasīvus un nodrošinās AB “Citadele” bankas funkcijas un klientu apkalpošanu.

Plānotā reorganizācija Lietuvā bankas klientu apkalpošanu nekādā veidā neietekmēs. Tā notiks kā ierasts.

Bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis: “Vienkāršāk sakot, bankas reorganizācija Lietuvā nozīmē tās juridiskā statusa maiņu no meitas sabiedrības uz filiāli. Šāds lēmums pieņemts, lai varētu ātrāk ieviest jaunus bankas digitālos pakalpojumus Lietuvā un īstenotu efektīvāku grupas pārvaldību.”

Recent announcements

Show all announcements