AS “Citadele banka” 2021. gada 4. ceturkšņa finanšu rezultāti

Publicēts

  • Spēcīgi finanšu rezultāti ar neto peļņu 55.0 miljoni eiro 2021. gadā un kapitāla atdevi 14.9%. 2021. gada 4. ceturkšņa neto peļņa sasniedza 10.3 miljonus eiro.
  • Aktīvo klientu skaits turpināja palielināties un 2021. gada 31. decembrī sasniedza visu laiku augstāko rādītāju - 361 tūkstošus, 11% pieaugums gada laikā.
  • Baltijas privātpersonu, MVU, korporatīvā un līzinga segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2021. gadā tika izsniegti 1.1 miljards eiro, 2.3 reizes vairāk kā 2020.gadā. Jaunie aizdevumi 2021. gada 4. ceturksnī sasniedza 293 miljonus eiro, 9% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.
  • Baltijas rezidentu depozīti 2021. gadā turpināja palielināties un pieauga par 363 miljoniem eiro jeb 11%, salīdzinot ar 2020. gada beigām.
  • Banka turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2021. gada 31. decembrī ī CAR (ieskaitot perioda rezultātu) bija 18.9% un LCR 207%.
  • 2021. gada novembrī Citadele veica 200 miljonu eiro nenodrošināto (Senior Unsecured preferred) obligāciju emisiju. Moody’s obligācijām ir piešķīris reitingu Baa3. Emisijas mērķis ir nodrošināt atbilstību Minimālā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasībām (MREL).
  • Ceturtās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas ietvaros tika emitēti 40 miljonu eiro subordinēto obligāciju, kas ir kotētas Baltijas Nasdaq Rīga Baltijas obligāciju sarakstā.

„Ģeopolitiskā situācija ir dramatiski mainījusies kopš 2021. gada beigām, un šodien esam domās ar Ukrainas iedzīvotājiem. Baltijas valstīs mēs solidarizējamies ar Ukrainu un rūpīgi sekojam notikumu attīstībai, rīkojoties pēc mūsu labākajām iespējām, lai rūpētos par saviem darbiniekiem un klientiem. Mūsu 2021. gada rezultāti ir svarīgi, un mēs esam lepni, ka daudzos rādītājos esam varējušu sasniegt labus rezultātus, taču, ņemot vērā aktuālos notikumus, esam pieticīgi," saka Johans Akerbloms (Johan Åkerblom), Citadeles vadītājs. 

Uzņēmējdarbības noskaņojums 2021. gada 4. ceturksnī bija pozitīvs. Aktīvo klientu skaits 2021. gada 31. decembrī sasniedza visu laiku augstāko rādītāju - 361 tūkstošus, 11% pieaugums gada laikā. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza 207 tūkstoti, kas ir par 41% vairāk kā gadu iepriekš.

Baltijas privātpersonu, MVU, korporatīvā un līzinga segmenta klientiem jaunos aizdevumos izsniegts 1.1 miljards eiro

2021. gadā klientiem jaunos aizdevumos tika izsniegta rekorda augsta summa – 1.1 miljards eiro, 2.3  reizes vairāk kā 2020. gadā. 2021. gada 4. ceturksnī tika izsniegts 293 miljons eiro, 9% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.

Kopējais kredītportfelis uz 2021. gada 31. decembri bija 2,702 miljoni eiro, kopš 2020. gada beigām palielinoties par 1,160 miljoniem eiro (75%), ko galvenokārt ietekmēja SIA UniCredit Leasing portfeļa iegāde gada sākumā. Portfeļa kvalitāte turpināja uzlaboties, un slikto kredītu rādītājs uz 2021. gada 31. decembri bija 3.3%, salīdzinot ar 3.5% 2020. gada beigās.

Spēcīgi finanšu rezultāti

Spēcīgi finanšu rādītāji ar neto peļņu 55.0 miljoni eiro 2021. gadā un kapitāla atdevi 14.9%. Neto peļņa 4. ceturksnī bija 10.3 miljoni eiro, un kapitāla atdeve sasniedza 10.5%.

Citadele turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2021. gada 31. decembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu) bija 18.9% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 207%.

Klientu depozīti 2021. gada 31. decembrī sasniedza 3,814 miljonus eiro, 4% pieaugums salīdzinājumā ar 2020. gada beigām. Baltijas iekšzemes klientu noguldījumi palielinājās par 363 miljoniem eiro (+11%). Kredītu-noguldījumu attiecība uz 2021. gada 31. decembri bija 71%, salīdzinot ar 42% uz 2020. gada beigām.

Banka ar vienu no labākajiem klientu apkalpošanas servisiem Baltijā

Mūsu apņemšanās nodrošināt vislabāko klientu apkalpošanu ļāva Citadelei saglabāt vadošo pozīciju starp bankām Baltijā, liecina starptautiskā klientu apkalpošanas novērtēšanas uzņēmuma DIVE ikgadējā slepeno pircēju aptauja. Citadele septīto reizi tika pasludināta par banku ar labāko klientu apkalpošanu Latvijā un esot starp trīs labākajām Lietuvā un Igaunijā.

Citadele piesaista līdzekļus starptautiskā un vietējā finanšu tirgos

2021. gada novembrī Citadele- veica 200 miljonu eiro nenodrošināto (Senior Unsecured) obligāciju emisiju. Moody’s obligācijām ir piešķīris reitingu Baa3. Emisijas mērķis ir nodrošināt atbilstību Minimālā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasībām (MREL).  Decembrī Ceturtās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas ietvaros tika emitēti 40 miljonu eiro subordinēto obligāciju. Obligāciju dzēšanas termiņš ir desmit gadi, ar iespēju tās dzēst pirms termiņa pēc pieciem gadiem. Obligācijas ir emitētas ar fiksētu procentu likmi 5% gadā un tiek kotētas Baltijas  Nasdaq Rīga Baltijas obligāciju sarakstā.  Šie darījumi apliecinājums mūsu darbības kvalitātei, kas dod iespēju  piesaistīt līdzekļus gan Baltijas tirgū, gan ārpus tā.

Citadele ir vienojusies par tās Šveices meitas sabiedrības pārdošanu

Citadele ir noslēgusi līgumu ar Trusted Novus Bank Limited par tai piederošās meitas sabiedrības Šveicē Kaleido Privatbank AG pārdošanu. Trusted Novus Bank Limited iegādāsies 100% Kaleido Privatbank AG akciju. Darījumu plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām, pēc regulatoru atļauju saņemšanas. Kaleido pārdošana ir nākamais solis ceļā uz Citadeles pamatdarbības nostiprināšanu Baltijā, lai atbalstītu vietējo ekonomiku.